Fornøyde damer. - Dette er et viktig prosjekt på veien mot utvikling av nasjonale standarder for dokumentasjon av realkompetanse. Monica Paulsen (t.v.), nestleder i Negotia og Bente Søgaard, seniorrådgiver i YS. Foto: Terje Bergersen

Prøveprosjekt for dokumentasjon av realkompetanse

Kunnskapsdepartementet har bevilget midler til et prosjekt for dokumentasjon av realkompetanse blant ansatte i varehandelen.

Prosjektet defineres som en forsøksordning, og skal drives i et samarbeid mellom hovedorganisasjonene YS og LO på arbeidstakersiden og Virke og NHO fra arbeidsgiverne. Virke vil ha det administrative ansvaret.

- Vi er svært glade for at denne forsøksordningen nå settes på skinner. Dette er helt i tråd med hva Negotia har nedfelt i sine målsettinger. Vi har mange medlemmer med liten formell utdannelse men høy realkompetanse, og det å utvikle nasjonale standarder for dokumentasjon i denne sammenhengen er helt sentralt, sier Negotias nestleder Monica Paulsen.

Flere store aktører innen varehandelen har bekreftet at de vil delta i prosjektet. Både Kiwi, Meny og IKEA er med, og det er mulig at også ASKO kommer. Det vil bli opprettet en referansegruppe med representanter fra de involverte.

Det konkrete arbeidet vil foregå gjennom blant annet kartlegging og intervjuer av ansatte på alle nivåer ved de aktuelle virksomhetene.

- Med den økende oppmerksomheten på kompetanse i arbeidslivet, er det svært viktig å finne gode metoder for dokumentasjon av ikke-formelle kvalifikasjoner. Og det kan dette prosjektet gi et viktig bidrag til, sier Bente Søgaard, fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS.

Tilskuddet fra Kunnskapsdepartementet er på 2,5 millioner kroner. Departementet pålegger de fire involverte hovedorganisasjonene å rapportere om bruken av midlene i en samlet rapport innen 1. mars 2018.

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker