Politisk arbeid gir resultater på Svalbard

Svalbardmeldingen er vedtatt av Stortinget. Den er i stor grad i tråd med innspill Negotia har gitt politiske miljøer de seneste par årene.

Negotia har medlemmer og egen avdeling på Svalbard. I forbindelse med behandlingen av svalbardmeldingen har forbundet vært aktive med innspill som vil sikre et levende samfunn i det arktiske øyriket.

Et sårbart samfunn

- Da vi hadde møte i Negotias Region nord for to år siden, ba vi forbundet bidra til å rette søkelys mot utfordringene vi har i Svalbardsamfunnet. Når gruvevirksomheten daler og arbeidsplassene forsvinner blir vi spesielt sårbare, sier Hilde Fålun Strøm, leder av forbundets avdeling på Svalbard og styremedlem sentralt.

I oppfølgingen av dette er det jobbet fram konkrete standpunkter som er formidlet til et bredt politisk miljø i Norge. Flere direkte flyruter, avgiftsfritak på salg av lokalproduserte varer, større kaianlegg og tilrettelegging for trygg ferdsel i terrenget, er noen av sakene det er satt fokus på.

- Vedtaket Stortinget fattet forrige uke er på nesten alle områder i tråd med Negotias ønsker og innspill, og gir håp om et fortsatt levende og vitalt lokalsamfunn på Svalbard, sier Fålun Strøm.

Negotia jobber med politiske saker som berører medlemmene

Etter årets landsmøte har Negotia for første gang vedtatt en politisk plattform. Forbundet har imidlertid i lang tid jobbet politisk på forskjellige områder.

- Det å jobbe politisk er langsiktig arbeid. Det handler om å ha konkrete løsninger på konkrete problemer, gå i dialog med riktige politiske myndigheter og ikke minst jobbe målrettet uten å gi seg. I denne saken har vi ikke vært alene, og det er selvsagt også en styrke, forteller Negotia-leder Arnfinn Korsmo.

Han viser til at Negotia har vært i møte med politisk ledelse både i justisdepartementet og næringsdepartement, og i dialog med tilsvarende komiteer på Stortinget. I tillegg ble det avgitt høringsuttalelse om svalbardmeldingen i sommer.

- Jeg opplever at våre innspill er tatt godt i mot, blant annet fordi de har vært konkrete, målrettede, godt begrunnet og edruelige. Dette har vært et langvarig arbeid, som jeg mener vi har god grunn til å være tilfreds med, sier Arnfinn Korsmo.

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker