Pensjon er et tema det er økende interesse for, og det har vært rift om plassene på Negotias kurs på dette området de senere årene. Foto: Nina Harbo.

Pensjonskurs for tillitsvalgte innen KLP og SPK

Negotia tilbyr nå kurs for tillitsvalgte i virksomheter som har offentlige pensjonsordninger i KLP og SPK (Statens pensjonskasse).

Som tillitsvalgt har du behov for kompetanse om pensjon - både de generelle reglene og det som gjelder spesielt for ansatte tilknyttet offentlige pensjonsordninger.

Pensjon er et vanskelig tema med mange spørsmål og uklarheter. Ordningene er også i endring. På dette kurset møter du eksperter fra KLP og SPK som vil gi deg god innsikt i både generelle pensjonsspørsmål og det som gjelder konkret for dine medlemmer.

KLP-kurset

Dato: Tirsdag 11. september 2018, fra kl. 09:00 til 12:00 
Sted: YS-bygget i Lakkegata 23, Oslo

Temaene på kurset:

 • Kort om KLP og pensjonssystemet i Norge
 • Informasjon om KLPs "min side"
 • Offentlig tjenestepensjon i endring
 • Ny offentlig tjenestepensjonsordning fra 2020
 • Pensjonsmuligheter i dag for de som nærmer seg pensjonsalder
 • AFP
 • Alderspensjon
 • Inntekt ved siden av pensjon

Påmelding her

 

SPK-kurset

Dato: Tirsdag 13. november 2018, fra kl. 09:00 til 12:00 
Sted: YS-bygget i Lakkegata 23, Oslo

Temaene på kurset:

 • Folketrygd
 • Alderspensjon, gammel og ny opptjeningsmodell
 • Tjenestepensjon i Statens pensjonskasse
 • AFP
 • Alderspensjon
 • Uførepensjon
 • Etterlattepensjon
 • Boliglån i Statens pensjonskasse

Påmelding her

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker