- Informasjonen jeg fikk under besøket hos Negotia var veldig interessant. Vi lærer ingenting om organisasjonene i arbeidslivet på skolen, sier USN-student Thea Margrethe Jenssen Refsland. Foto: Terje Bergersen

På studiebesøk hos Negotia

- Jeg liker å oppleve hvordan ting er i praksis, ikke bare lese om det i bøker. Denne dagen hos Negotia var derfor veldig interessant og lærerik for meg, sier student Thea Margrethe Jenssen Refsland.

Tekst og foto: Terje Bergersen

Refsland tar bachelor i økonomi og ledelse ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN), campus Drammen. Da muligheten til å knytte seg til en mentor fra arbeidslivet dukket opp, slo hun til. Og den hun fikk tildelt var Negotia-leder Monica A. Paulsen, som har vært tilknyttet mentorprogrammet hos USN på frivillig basis en årrekke. Paulsen ordnet en besøksdag i forbundets administrasjon for studenten.

- Å bli med på mentor-programmet er noe vi må søke om på universitetet. Jeg var ikke i tvil om at jeg ønsket det da jeg fikk muligheten. Å lære om hvordan arbeidslivet fungerer i praksis er mye bedre enn bare teori, sier Refsland.

Et møte med helt ny kunnskap

Hos Negotia fikk hun møte ansatte fra både marked og kommunikasjon og arbeidslivsavdelingen. Det meste var helt ny lærdom for Refsland.

- Jeg fikk et innblikk i hva Negotia som fagforening holder på med, og hva dere gjør for ansatte i norske bedrifter. Jeg fikk blant annet vite hvordan en arbeidskontrakt er bygget opp, hva en tariffavtale er, hvordan lønnsforhandlinger foregår og hvordan dere rekrutterer medlemmer. Dette var rett og slett helt nytt for meg, og veldig interessant. Vi lærer ingenting om organisasjonene i arbeidslivet på skolen.

Negotia-leder Paulsen har fungert som mentor for USN i 5-6 år. Hun ser det som viktig å bidra til at unge blir kjent med forholdene i arbeidslivet:

- For meg er det veldig givende å være med på dette mentorprogrammet. Dette gjør jeg på frivillig basis, sammen med et stort kobbel av næringslivsledere og andre ledere som alle bidrar inn i programmet. Det er moro å lytte til og lære av de utfordringene og valgene dagens studenter står overfor. I tillegg er det fint å kunne dele av den kunnskapen og erfaringen jeg selv har fra arbeidslivet.

Mange spørsmål om veien videre

Programmet går over seks måneder, og innebærer 6-7 avtalte møter mellom mentor og adept.  

- I tillegg kan jeg kontakte Monica privat utenom møtene, når det er ting jeg vil lufte eller lurer på. Og det har jeg benyttet meg av flere ganger allerede, sier Refsland som nå er godt over midtveis i den treårige bachelorutdanningen.

Hun sier det er mange valg som skal tas underveis i studiet, og mange spørsmål som dukker opp med tanke på veien videre.

- Jeg har bestemt meg for å gå ut i jobb etter endt bachelor. Men akkurat hvilken type jobb eller bransje jeg skal sikte meg inn mot, er åpent foreløpig. Jeg håper mentorprogrammet og kontakten med Monica kan være til hjelp også i den sammenhengen, sier studenten.  

- Gir studentene større forståelse av arbeidslivet

Førsteamanuensis Jan Velvin er ansvarlig for mentorprogrammet ved USN. Han framhever disse fem punktene som vesentlige for universitets prioritering av ordningen:

  • Gi innsikt i arbeidslivets forventninger, spilleregler og organisering.
  • Gi innsikt i jobbsøkerprosessen.
  • Bevisstgjøre studentens valg og prioriteringer.
  • Bidra til å utvikle personlige nettverk.
  • Bidra til gjensidig læring - mentor og student.

- Vi ser det som svært viktig for USN å ha et mentorprogram. Det gir studentene våre en større forståelse av arbeidslivet, og gjør også at de ser koblingen mellom teori og den praktiske verden bedre, sier Velvin.

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker