Oppnådde forbedringer i AFP-ordningen. Negotias delegasjon i det samordnete oppgjøret med NHO, fra høyre: Forbundsleder Monica A. Paulsen, assisterende forhandlingssjef Nils Blomhoff og rådgiver Kathrine Fosnes Olsen. Foto: Terje Bergersen

Oppmyking av uttaksreglene for AFP-ordningen vedtektsfestet

I årets tariffoppgjør ble det enighet om endringer som gjør det vanskeligere å miste retten til avtalefestet pensjon. Dette er nå fulgt opp i AFP-vedtektene.

Å "tette hullene" i AFP-ordningen var blant de viktige kravene i årets hovedoppgjør mellom partene i arbeidslivet. Det ble enighet om endringer som vil gi større unntak fra vilkåret om at søker skal være ansatt og reell arbeidstaker de tre siste årene før uttakstidspunktet for å kvalifisere for AFP.

I tillegg utvides grensen for hvor lenge arbeidstaker kan ha vært syk eller uføretrygdet fra 26 uker til 104 uker. Endringene som ble avtalt i oppgjøret er nå tatt inn i AFP-vedtektene

Les mer om vedtektsendringene for AFP

I tariffoppgjøret ble det også avtalt å gjennomføre en utredning for å komme fram til en mer rettferdig og forutsigbar AFP-ordning. Den nye modellen skal være bærekraftig for framtiden, samtidig som full opptjening i ordningen skal være på linje med dagens nivå.

Målet er at utredningen skal være ferdig i løpet av desember 2018, slik at en ny ordning kan avtales inntatt i overenskomstene i 2019.

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker