Når båtene til Color Line kan kaste anker og legge ut på sjøen med passasjerer igjen, er uvisst. - Vi håper vel som alle andre at Erna skal friskmelde oss snart, men det må jo komme når myndighetene vurderer det som forsvarlig, sier hovedtillitsvalgt Line Hem. Pressefoto: Color Line

Omfattende permitteringer i Negotias rekker

Color Line er blant virksomhetene som er hardt rammet av koronasituasjonen. Tillitsvalgt Line Hem sier at både ansatte og ledelsen i selskapet frykter for konsekvensene hvis nedstengningen blir langvarig.

Tekst: Terje Bergersen

- Det er bare tre båter som fortsatt går, vel å merke med cargo, altså frakt av varer. All passasjertrafikken er innstilt og de aller fleste av våre 2000 ansatte er permittert.

Bråstopp

Dette sier Line Hem, som er hovedtillitsvalgt for Negotias medlemmer i Color Line. Hun forteller at det ble bråstopp i driften fra 16. mars etter at regjeringen iverksatte den første store tiltakspakken.

Color Line har lokasjoner i Oslo, Sandefjord, Larvik og Kristiansand. Negotia er den dominerende fagforeningen blant de landansatte. Hem jobber med lønn, og er derfor fortsatt i jobb fra hjemmekontor. Men ellers er de aller fleste medlemmene permittert.

- Det er mye bekymring her nå. Ingen vet jo hvor lenge dette varer, og hvilke konsekvenser det får for selskapet på sikt. Vi håper vel som alle andre at Erna (statsministeren, red. anm.) skal friskmelde oss snart. Men det er klart, det må jo komme når myndighetene vurderer det som forsvarlig, sier Line Hem.

God og tett dialog med ledelsen

Hun forteller at de tillitsvalgte har god og tett dialog med bedriftens ledelse nå i denne krevende situasjonen.

- Vi tillitsvalgte i de forskjellige fagforeningene hos oss har jevnlig felles videomøter med ledelsen. I tillegg til bekymringen for framtiden er det mye å avklare og følge opp når det gjelder regelverk rundt permitteringer og annet. Det kommer jo også hele tiden nye ting som vi må forholde oss til.

Tjenestepensjonen i bedriften har også vært et tema i møtene med ledelsen, forteller Hem.

- Det er skrevet om at permitterte står i fare for å bli meldt ut av pensjonsordningen ved permittering. Det vil ikke skje her i Color Line. Jeg vil oppfordre alle tillitsvalgte til å ta opp dette med arbeidsgiveren sin, sånn at rettighetene i tjenestepensjonen ikke reduseres.

- Og så vil jeg bare berømme all den gode informasjonen Negotia gir oss nå. Jeg synes det er veldig bra, sier hovedtillitsvalgt Line Hem.

- Løsningen med delvis permittering er solidarisk

En annen virksomhet med Negotia-organiserte hvor det er iverksatt permitteringer, er Ahlsell. Bedriften leverer utstyr og forbruksmateriell til flere bransjer i hele Norge. Herunder også helsevesen, kommuner og flere E-verk.

- Vi har i alt 46 lokasjoner. Rundt 230 av 1000 ansatte er nå permittert, hvorav cirka 90 av våre medlemmer. De fleste er 50 prosent permittert, men noen få også 80 prosent. Våre medlemmer er alt fra selgere til ledere, og vi synes løsningen med delvis permittering er solidarisk. Da har alle mulighet til å være noe i jobb, sier hovedtillitsvalgt Bjørn-André Arntsen.

Han sier at de fleste sitter på hjemmekontor, unntatt de som jobber i butikkene og på hovedlager, og at tilbakemeldingene tilsier at dette fungerer greit.

- De som har barna hjemme fordi barnehager og skoler er stengt, klarer å kombinere dette på en ok måte. Det er selvfølgelig ikke ideelt, men de gjør det beste ut av situasjonen. Målsettingen er at alle skal tilbake i full jobb når hverdagen er tilbake, sier Arntsen.

Todelt situasjon hos ISS

Hos ISS er situasjonen todelt. Renholderne ansatt på hoteller er permittert, mens det er full sysselsetting andre steder. Blant de administrativt ansatte, hvor Negotia-medlemmene befinner seg, blir det trolig permitteringer i nær framtid.

- Et par tusen eller litt flere av våre rundt 10 000 ansatte er permittert. Det er i hovedsak renholdere på hoteller og ansatte i kantiner som er berørt. Ellers er det til dels full fart med blant annet smitteforebyggende renholdsarbeid og vedlikehold der ute, sier hovedtillitsvalgt Trude Robert, og føyer til:

- Vi jobber nå intenst for å finne så gode løsninger som mulig for de administrativt ansatte. Medlemmene er spredt på lokasjoner over absolutt hele landet, så det er en utfordring å ha full oversikt, sier Robert.

Negotia har gjennomført en spørreundersøkelse blant tillitsvalgte og medlemmer vedrørende omfanget av permitteringer. Svarene viser at det totale omfanget er stort. Når man summerer for antallet som allerede er permittert og det som er varslet, dreier det seg om flere tusen.

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker