- Det er en klar forventning fra oss som organiserer arbeidstakere i det private næringsliv, organisasjoner og i frivillig sektor, at partsamarbeidet benyttes sentralt og lokalt for å løse de utfordringene vi står overfor, sier Monica A. Paulsen. Foto: Terje Bergersen

- Økt fullmakt til regjeringen krever tilsvarende ansvarlighet

Regjeringen la onsdag fram forslag til en midlertidig koronalov som gir den hjemmel til å handle raskt i forbindelse med koronakrisen.

Formålet med lovforslaget er ifølge regjeringen å sikre at samfunnet fungerer og at de negative konsekvensene ikke blir større enn nødvendig for enkeltpersoner, næringsliv, offentlig sektor og samfunnet for øvrig.

Loven skal gi fullmakt til å vedta nødvendige bestemmelser, også om de fraviker gjeldende lover.

- Det regjeringen foreslår er et svært omfattende og inngripende tiltak som ikke tidligere er gjort i fredstid. Jeg mener det er grunn til å spørre om det er nødvendig å gå til så drastiske skritt når hele Norge har etablert «krisestab» for å håndtere utfordringene vi står overfor, sier Negotias forbundsleder Monica A. Paulsen.

Hun minner om at klok involvering og bruk av trepartssamarbeidet nå er viktigere enn noen gang.

- Som jeg tidligere har påpekt er det viktig at partssamarbeidet nå benyttes for alt det er verdt, både nasjonalt og lokalt. Økte fullmakter til regjeringen må forvaltes med tilsvarende ansvarlighet, og må ikke bety mindre involvering.

- Tiltakene som allerede er satt i verk har enorme konsekvenser for næringslivet, ansatte og befolkningen generelt. Da er det viktig å merke seg at det i lovforslaget skal ligge en forsikring som innebærer en egen konsultasjonsordning med partene i arbeidslivet, om forhold som spesielt berører bestemmelser for arbeidsmiljøloven og arbeidslivet. Det er en klar forventning fra oss som organiserer arbeidstakere i det private næringsliv, organisasjoner og i frivillig sektor, at partsamarbeidet benyttes sentralt og lokalt for å løse de utfordringene vi står overfor, sier Monica A. Paulsen.

Den foreslåtte koronaloven skal gjelde i seks måneder. Heller ikke forskrifter gitt etter loven, skal vare lenger enn dette.

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker