Nytt utdanningstilbud for topptillitsvalgte

Nå tilbyr Negotia et helt nytt tilbud for topptillitsvalgte, i samarbeid med Høyskolen Kristiania. Et program for deg som vil ta rollen som tillitsvalgt til et nytt nivå.

Dette nyutviklete utdanningstilbudet er et samarbeidsprosjekt mellom Negotia og YS-forbundene Parat, Delta og Finansforbundet. Og det er altså Høyskolen Kristiania som står for det faglige innholdet.

Målgruppe
Konserntillitsvalgte eller hovedtillitsvalgte som primært utfører vervet sitt opp mot virksomhetens ledelse og styre. Typisk vil være øverste tillitsvalgte der det er flere nivåer, eller tillitsvalgte som er helt eller delvis frikjøpt for å utføre vervet sitt.

Formålet med programmet er: 

  • Å skape faglig utvikling som setter deg i best mulig stand til å utøve eksisterende eller kommende verv i ditt forbund og egen virksomhet.
  • Å styrke din evne til å bli en god leder og rollemodell som aktiv bidragsyter i forbundet.
  • Å etablere og utvikle nettverk med andre topptillitsvalgte.

Se utfyllende informasjon om programmet

Utdanningsprogrammet strekker seg over fire samlinger med til sammen åtte dager. Det er oppstart i januar 2021 og avslutning i desember. Deltakerantallet blir inntil 20 personer. Negotia har fem plasser. Programmet vil være krevende, og som deltaker må du derfor være bevisst på at du har tid og kapasitet til gjennomføringen.

Som aktuell kandidat må du ha gjennomgått grunnopplæringen for tillitsvalgte, og bør ha deltatt på forbundets landsmøte. Du må også være villig til å delta i aktuelle fora eller prosjektgrupper for å videreutvikle organisasjonen, og formidle kunnskap og resultater fra programmet.

Søknad
Er du i målgruppen og ønsker å delta på programmet, må du sende oss:

  • En søknad på inntil to A4-sider, med begrunnelse for deltakelsen
  • Din CV

Søknaden sender du på e-post til: kurs@negotia.no  

Eventuelle spørsmål om tilbudet eller søknadsprosessen kan rettes til utviklingssjef Pål Hannevig: e-post paal@negotia.no , telefon 901 42 116   

Søknadsfrist: 28. oktober 2020

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker