Illustrasjonsfoto: Terje Bergersen

Nye regler mot vold og trusler i arbeidslivet

Fra årsskiftet er det innført regler som pålegger virksomhetene ansvar for kartlegging og tiltak som forebygger volds- og trusselsituasjoner.

I perioden 2011 til 2014 var det en fordobling av antallet personer som ble meldt skadet som følge av vold og trusler på jobben, viser tall fra Arbeidstilsynet. De nye reglene som er vedtatt av Arbeids- og sosialdepartementet, skal bidra til å demme opp for denne negative utviklingen.

Ansatte innen helse- og sosialfag og i offentlig administrasjon, er de som oftest opplever vold og trusler. Men risikoen er til stede i mange yrkeskategorier, også i privat sektor.

- De som har eksponerte yrker med publikumskontakt kan være særlig utsatt. Blant Negotias medlemmer kan dette for eksempel være selgere, skrankepersonell og ansatte i frivillige organisasjoner med utadrettet aktivitet. Verneombud og tillitsvalgte bør se til at virksomhetene følger opp påleggene i de nye forskriftene, sier Negotia-advokat Inger Olise Skarvøy.

De nye bestemmelsene stiller blant annet krav til at:

  • Virksomhetene skal kartlegge hvilken risiko det er for at arbeidstakerne kan bli utsatt for vold eller trusler.
  • Arbeidstakerne får nødvendig opplæring i forebygging og håndtering av volds- og trusselsituasjoner.
  • Arbeidstakerne og deres tillitsvalgte får nødvendig informasjon bl.a. om hvilke rutiner som er satt i verk for å forebygge, håndtere og følge opp vold- og trusselsituasjoner.
  • Virksomhetene gjennomfører de tiltak som må til, og at ansatte som blir utsatt for vold og trusler blir fulgt opp på en god måte i ettertid.

Mer info - Lovdata

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker