Illustrasjonsfoto: Adobe Stock

Nye pensjonsregler kan gi tap for de ansatte

Fra 1. januar 2017 endres det såkalte knekkpunktet for sparesats i innskuddspensjoner. Dette kan i visse tilfeller føre til at ansatte taper pensjon.

Reglene for innskuddspensjon gir anledning til sparing på inntil 7 prosent av lønn opp til 12 G. I tillegg kan det spares inntil 18,1 prosent av lønn mellom 7,1 G og 12 G. (1 G er 92 576 kroner, gjeldende fra 1. mai i år)

Knekkpunktet for når det er anledning til å ha høyere innskuddssats i tjenestepensjoner har fram til nå ligget på 6 G av lønnen. Fra 1. januar 2017 økes dette til 7,1 G. Heretter vil det altså være en større del av lønnen hvor maksimal sats for innskuddspensjon er 7 prosent.

- For bedrifter som ikke har høyere innskuddssats for lønn over 6 G, har ikke økningen av knekkpunktet til 7,1 G noen betydning. For de som har høyere innskuddssats over 6 G vil derimot endringen føre til pensjonstap for de ansatte dersom bedriften ikke oppjusterer satsene i innskuddspensjonen, sier Negotia-advokat Inger Olise Skarvøy.

De nye reglene for tjenestepensjon ble innført fra 2014. Bedriftene har hatt tre år på å tilpasse seg nytt knekkpunkt for innskuddspensjon.

- Til tross for overgangsperioden på tre år, viser det seg at det er langt fra alle som har justert satsene slik at pensjonsnivået for de ansatte opprettholdes. Derfor er det er grunn til å oppfordre medlemmer til å sjekke ut dette nå før årsskiftet. Har bedriften økt innskuddssats for lønninger over 6 G, må satsene oppjusteres for å kompensere et tap i framtidig pensjon, presiserer Inger Olise Skarvøy.

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker