Illustrasjonsfoto: AdobeStock

Nye hjemmekontorregler på høring – send ditt innspill til Negotia

Hvilke regler skal gjelde for arbeidstakere med hjemmekontor? Det ønsker arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen tilbakemelding på. Nå er forslag til endringer i hjemmekontorforskriften sendt ut på høring. Hvilke erfaringer har du som Negotia-medlem fra det siste året? Vi vil gjerne høre fra deg.

I dag er det "Forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem" som gjelder når du jobber fra hjemmekontor. I denne er det blant annet krav til at det inngås skriftlig avtale mellom arbeidstaker og arbeidsgiver ved hjemmearbeid. Dette for å regulere rettigheter og plikter i arbeidsforholdet, eksempelvis når det gjelder omfang, arbeidstid, forventet varighet, drift og vedlikehold av utstyr mv.

Hjemmekontorforskriften er nesten 20 år gammel og utarbeidet på et helt annet grunnlag enn den situasjonen vi har opplevd det siste året. Arbeids- og sosialdepartementet har nå gjennomgått forskriften og sendte nylig et notat med forslag til endringer ut på høring. Negotia skal svare på høringen og ønsker innspill fra medlemmer og tillitsvalgte. Se spørsmål nedenfor.

Departementet foreslår i sitt endringsforslag blant annet følgende:

  • Å tydeliggjøre forskriftens virkeområde til å ikke gjelde ved kortvarig og sporadisk arbeid. Dette innebærer at forskriften fortsatt skal gjelde ved hjemmekontor i forbindelse med for eksempel koronapandemien. 
  • Å gjøre et unntak fra kravet til skriftlig avtale om arbeid hjemmefra der hjemmearbeid skyldes pålegg eller anbefalinger fra myndighetene. Arbeidsgiver kan i slike tilfeller i stedet gi informasjon etter drøftinger med tillitsvalgte.
  • En presisering om at bestemmelsen vedr. arbeidsmiljø i forskriften også omfatter psykososiale forhold.
  • Å gi Arbeidstilsynet kompetanse til å føre tilsyn med at bestemmelsene i forskriften blir overholdt.

Noen aktuelle spørsmål:

  1. Bør det fortsatt være krav til skriftlig avtale når hjemmekontor er pålagt av myndighetene? Eller er det tilstrekkelig med en drøftingsrett med tillitsvalgte i disse tilfellene?
  2.  Har dere før eller under koronapandemien inngått skriftlig avtale om arbeid hjemmefra? Hvilken erfaring har dere med dette?
  3.  Har en slik skriftlig avtale vært nyttig for avklaring av rettigheter og plikter i arbeidsforholdet? Hva har avtalen gått ut på? Har dere for eksempel fått dekket utstyr av arbeidsgiver på hjemmekontor?

I tillegg ber departementet om høringsinstansenes innspill til hvorvidt hjemmearbeid bør omfattes av de ordinære reglene om arbeidstid i arbeidsmiljøloven, eller om det er behov for særlige bestemmelser. Bør de ordinære arbeidstidsreglene gjelde også ved hjemmekontor og hjemmearbeid?

Send dine innspill til Negotia på e-post arbeidsliv@negotia.no innen 31. mai 2021.

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker