Illustrasjonsfoto: Terje Bergersen

Ny samlet lov om likestilling og diskriminering

Fra 1. januar 2018 har vi fått en ny likestillings- og diskrimineringslov som erstatter fire tidligere diskrimineringslover.

Forbudet mot ulike former for diskriminering har inntil årsskiftet vært spredt på fem ulike lover. I tillegg til arbeidsmiljøloven, har diskrimineringsvernet vært regulert i:

  • Lov om likestilling mellom kjønnene (likestillingsloven)
  • Lov om forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet, religion og livssyn
  • Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne
  • Lov om forbud mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk

Disse fire lovene er fra 1. januar 2018 samlet i én lov - Lov om likestilling og forbud mot diskriminering (Likestillings- og diskrimineringsloven). Det er ikke foretatt vesentlige materielle endringer.

Den nye loven vil gjelde ved diskriminering på grunn av: kjønn, graviditet, permisjon i forbindelse med fødsel og adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder eller kombinasjoner av disse.

Forbud mot diskriminering på grunn av politisk syn, medlemskap i arbeidstakerorganisasjon og alder, vil som tidligere være regulert i arbeidsmiljølovens kapittel 13.

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker