- I den fornyete hovedavtalen på Spekter-området har vi fått inn nyvinninger som styrker ansattes rettigheter på viktige områder, sier Negotias 1. nestleder Eirik Bornø. Foto: Terje Bergersen

Ny hovedavtale på Spekter-området

Det er enighet mellom YS Spekter og arbeidsgiverorganisasjonen Spekter om ny hovedavtale for de neste fire årene. Det er kommet inn nye formuleringer hvor blant annet betydningen av kompetanse løftes.

- Vi har også fått gjennomslag for krav som styrker drøftingsretten knyttet til ny teknologi og digitalisering, og innen området klima og bærekraft. Dette er forhold Negotia har spilt inn i forhandlingene, og som er viktige for å sikre medbestemmelse og god utvikling i framtidens arbeidsliv, sier Negotias 1. nestleder Eirik Bornø, som også er 2. nestleder i YS Spekter.

Her er de viktigste nye bestemmelsene i hovedavtalen

  • Vervet som tillitsvalgt gir kompetanse og skal vurderes i videre tjeneste og karriere.  
  • Kompetansekartlegging skal oppdateres jevnlig 
  • Det er enighet om at lærlingers opplæringsløp skal beskyttes i forbindelse med arbeidskonflikt. 
  • Innføring og bruk av ny teknologi og digitalisering skal drøftes med tillitsvalgte. 
  • Tiltak i virksomheten knyttet til klima, natur og miljø for å fremme en bærekraftig utvikling skal drøftes med tillitsvalgte.  

Les hele protokollen

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker