Negotia-leder og 2. nestleder i YS, Monica A. Paulsen, ber regjeringen prioritere arbeidet med Stortingets bestilling av støtteordningen "Kompetansefunn": - Behovet for kompetanseutvikling i spesielt små og mellomstore virksomheter og for folk som nå er permitterte, arbeidsledige og står utenfor arbeidslivet, er stort og økende. Foto fra strømmingen av konferansen.

Norge mot 2030: - Vi må sørge for mer samskaping

YS-konferansen 9. desember satte sysselsetting, velferdsstat og teknologisk utvikling det neste tiåret i fokus. - Utvikling og innovasjon for å skape nye næringer og arbeidsplasser skjer på skuldrene av den kunnskapen vi har og tilegner oss i fellesskap, sier Negotia-leder Monica A. Paulsen.

Til programposten om konferansens hovedtema "Norge mot 2030" ga Negotia-lederen, som også er 2. nestleder i YS, sine kommentarer til hva fagforeningene må legge vekt på i sitt arbeid de nærmeste årene.

Konferansier og kommunikasjonssjef i YS, Øyvind Olufsen, stilte disse spørsmålene:

1. Hvilke utfordringer og muligheter ser du for norsk økonomi, næringsliv og sysselsetting fram mot 2030?

- Pandemien har satt oss alle på en prøve, med store konsekvenser for økonomien i det private næringslivet. De som nå mister jobbene sine er stort sett de med lavest formell kompetanse. Dessuten ser vi dessverre at jo eldre du er, desto større risiko er det for at du er blitt arbeidsledig. I tillegg er det slik at de som ikke er født i Norge er sterkt overrepresentert blant de ledige – her har vi som samfunn en stor jobb å gjøre for å omstille oss.

- Vi må omstille oss for å sikre at folk kan få tryggheten i å få en fast jobb, stå i jobb for å ha en inntekt de kan leve av. Lykkes vi med det i det neste tiåret, så skal vi være godt fornøyde med jobben vi som parter har levert.

2. Hvordan skal vi sørge for å ikke bare opprettholde, men også øke sysselsettingen i årene framover?

- I tillegg til å sikre virksomheter må vi også se på enkeltindivider. Det å sette folk i stand til å være attraktive i arbeidslivet vil være en vesentlig faktor for å bidra til at sysselsetting og produktivitet skal øke. Som sagt ser vi at bransjene som er hardest rammet, er de som har flest ansatte med lav grunnkompetanse. Dette gjelder for eksempel overnatting og servering, varehandel og kultur, underholdning og fritidsaktiviteter.

- Fellesskapet – og med det mener jeg partene i arbeidslivet – må finne gode ordninger som setter enkeltmenneskene i stand til å omstille seg. Derfor blir ordninger som Kompetansefunn (se også kommentaren under spørsmål 4, red. anm.) så viktig for oss at regjeringen utvider og vedtar.

3. Hva skal vi leve av, hva skal vi skape av næringsutvikling framover?

- I forbindelse med pandemien har vi bidratt til å forbedre krisepakkene til næringslivet. Vi har blitt hørt både for energisektoren, maritim næring og mat og drikke. Men dette er ikke nok når vi nå begynner å se de virkelige effektene av pandemien, ved at mange folk nå mister jobbene sine.

- Utvikling og innovasjon for å skape nye næringer og arbeidsplasser skjer på skuldrene av den kunnskapen vi har og tilegner oss i fellesskap. Negotia er derfor opptatt av at vi i Norge må tørre å dele mer! Ordet "samskaping" blir viktigere – å dele kunnskap og ressurser med hverandre for å finne nye løsninger, nye næringer og nye jobber gjennom å etablere ny kunnskap, dele den og ta den i bruk.

4. Har vi de verktøyene som skal til for at vi som land skal være bedre stilt om 10 år?

- På blokka har vi verktøyene på plass; partssamarbeid sentralt og lokalt på arbeidsplassene, men vi bruker dem ikke godt nok. Vi må ruste oss for framtiden sammen - arbeidsgivere, arbeidstakere og myndighetene.

- Og igjen må kompetanse framheves. Behovet for kompetanseutvikling i spesielt små og mellomstore virksomheter og for folk som nå er permitterte, arbeidsledige og står utenfor arbeidslivet, er stort og økende. Uforutsigbarheten som preger norsk arbeidsliv gjør at hverken bedriftene eller ansatte kan betale dette alene. Her må fellesskapet bidra.

- Stortinget ba i vår om at regjeringen skulle utrede og komme med forslag om en støtteordning – Kompetansefunn – som en finansiering for dem som trenger kompetanseheving i bedriftene. Det betyr at ordningen gir en virksomhet rett til skattefradrag tilsvarende en andel av investeringer i etter- og videreutdanning.

- Når statsbudsjettet for 2021 nå er lagt fram så svarer ikke regjeringen på Stortingets bestilling. Kun at regjeringen har tenkt å utrede dette. Det er ikke godt nok. Vi forventer at arbeidet med dette prioriteres av regjeringen, særlig fordi omstillingstakten i norsk arbeidsliv er høy. Og en klar beskjed fra oss er at også at enkeltmennesker må få muligheten til å ta del i disse ordningene. Ikke bare virksomheter.

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker