- Arbeidsplassen er en viktig læringsarena hvor det må legges til rette for utvikling av kompetanse, sier forbundsleder Arnfinn Korsmo. Foto: Terje Bergersen

- Nødvendig med felles kompetanseinnsats

Tre av ti NHO-bedrifter sier de mangler kvalifisert arbeidskraft. – Virksomhetene må investere mer i utdanning og kunnskap for sine ansatte, kommenterer Negotia-leder Arnfinn Korsmo.

Det er i NHOs konjunkturbarometer som ble offentliggjort torsdag, det pekes på at mangel på kvalifisert arbeidskraft holder veksten i næringslivet tilbake. Negotias forbundsleder minner om at kompetanseutvikling er et felles ansvar hvor ikke minst arbeidsgiverne selv å bidra.

På rett plass til rett tid

- Arbeidslivet endrer seg i raskere takt enn før. Begrepet livslang læring kommer til å få en klarere betydning enn det har hatt til nå. Spørsmålet om rett kompetanse på rett plass til rett tid, blir bare mer aktuelt, noe NHOs barometer viser. Samtidig viser en undersøkelse Negotia har gjort blant egne medlemmer, at 53 prosent ikke kjenner til at det utarbeides kompetanseplaner for ansatte i deres virksomhet, sier Arnfinn Korsmo.

Han minner om at partene i arbeidslivet og myndighetene i vinter signerte «Nasjonal kompetansepolitisk strategi».

- Målet med dette fellesprosjektet er at enkeltmennesker og virksomheter har en kompetanse som gir Norge et konkurransedyktig næringsliv. For å lykkes med dette er det avgjørende at alle involverte tar eierskap til strategien.

Bedriften – den viktige læringsarenaen

Korsmo påpeker at Negotia er opptatt av at humankapitalen videreforedles på bedriftsnivå i samarbeid mellom ansatte, tillitsvalgte og virksomhetens ledelse.

- Arbeidsplassen er en viktig læringsarena hvor det må legges til rette for utvikling av kompetanse. Virksomhetene har et særlig ansvar for å finansiere kompetanseutvikling til sine ansatte. At virksomheter investerer i utdanning og kunnskap for sine ansatte er en vesentlig nøkkel til god utvikling.

Verdsetting av realkompetanse

Forbundslederen framhever at kompetanseheving i et livsløpsperspektiv krever nasjonale systemer og innsats:

- En viktig målsetting for Negotia er at det legges til rette for kontinuerlig kompetanseheving i et livsløpsperspektiv, der rammene for gode etter- og videreutdanningsordninger er det primære. Dette krever at det kommer på plass nasjonale finansieringsordninger for etter- og videreutdanning. Dessuten er det på høy tid at det utvikles et helhetlig nasjonalt system for dokumentasjon verdsetting av realkompetanse, sier Negotias forbundsleder Arnfinn Korsmo.

 

Negotia vil jobbe for:

  • At arbeidsplassen skal være en viktig læringsarena hvor det legges til rette for utvikling av kompetanse.
  • At virksomheter investerer i utdanning og kunnskap for sine ansatte.
  • At bestemmelsene om kompetansehevende tiltak i avtaleverket forsterkes.
  • Å etablere nasjonale finansieringsordninger for etter- og videreutdanning.
  • Å etablere et helhetlig nasjonalt system for verdsetting av realkompetanse.
Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker