- At mange jobber overtid uten å få betalt for det er ikke akseptabelt. Overtid skal registreres og kompenseres, sier Negotias forbundsleder Monica A. Paulsen. Foto: Terje Bergersen

Negotias spenstige funn om overtid spres i Medie-Norge

At hver tredje arbeidstaker ikke får betalt for overtid er oppsiktsvekkende, synes Negotia. Det er det svært mange andre som også synes.

"Blir din arbeidstid utover alminnelig arbeidstid registrert?"

Dette enkle spørsmålet er stilt i YS Arbeidslivsbarometer. Svaret viser at det står til dels dårlig til med rutinene for registrering av overtid i norske virksomheter. Fakta fra barometeret viser nemlig at hver tredje arbeidstaker krysser av for nei på spørsmålet. Samtidig går det fram at en av ti ofte eller alltid jobber mer en ti timer i løpet av en arbeidsdag.

Pressemeldingen Negotia sendte ut om de spenstige funnene er slått stort opp i Medie-Norge de seneste dagene.

Disse funnene betyr at mange i henhold til arbeidsmiljølovens bestemmelser jobber overtid uten at det hverken registreres eller at de får betalt for det. Og det er ikke akseptabelt, sier Negotia-leder Monica A. Paulsen.

Pålagt overtidsarbeid kan etter arbeidsmiljøloven i utgangspunktet ikke overstige 10 timer i løpet av sju dager, 25 timer i løpet av fire sammenhengende uker og 200 timer i løpet av en periode på 52 uker.

- Overtid skal registreres og kompenseres. Her er det åpenbart rutinesvikt i mange virksomheter. Analysen vår viser at dette har vært en utfordring i flere år. Vi vil nå vurdere å be Arbeidstilsynet se på hvordan dette kan kontrolleres bedre i tiden framover, sier Paulsen.

Hun mistenker også at det skjuler seg mørketall utover det som er avdekket.

- Vi har medlemsgrupper som rapporterer at arbeidsgiver definerer stillingen deres som såkalt "særlig uavhengig". Dette gir noe mer fleksibilitet men også mindre betalt overtid.

Et eget utvalg utredet for få år siden denne problematikken på denne vegne av myndighetene.

- Man erkjenner problemet, men har fortsatt ikke klart å finne en løsning. Dette gir likevel ikke grunn til å unnlate å registrere arbeidstid utover alminnelig arbeidstid, og å betale for den overtiden som faktisk jobbes, påpeker Monica A. Paulsen.

Her finner du noen av medieoppslagene om saken

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker