På plass for YS under ETUC-kongressen i Wien. Fra venstre: YS-leder Erik Kollerud, 1. nestleder Hans-Erik Skjæggerud og 2. nestleder (også Negotia-leder) Monica A. Paulsen. (Litt uskarpe, men det er bare på grunn av det dårlige lyset på bildet :).

Negotias digitale etikk-initiativ blir europeisk

YS følger opp Negotias initiativ om digital etikk på kongressen til ETUC i Wien denne uken.

ETUC (European trade union confederation) er paraplyorganisasjon for europeiske fagforbund. Sammenslutningen favner om lag 60 millioner organiserte arbeidstakere fra 83 medlemsorganisasjoner i 36 land. Kongressen i Wien 21.-24. mai er den fjortende i rekken.

På ETUC-kongressen onsdag holdt 1. nestleder i YS, Hans Erik Skjæggerud innlegg om digital etikk, som innspill til handlingsplanen som skal vedtas på kongressen. Innlegget var basert på Negotias initiativ for å få på plass etiske retningslinjer for bruk av kunstig intelligens i arbeidslivet.

- Jeg er glad for at ETUC setter forsvarlig kunstig intelligens og digitalisering på dagsordenen. Det er på høy tid at det fokuseres på de etiske utfordringene ved dette. Vi trenger retningslinjer som fremmer investeringsinsentiver og innovasjon, men som også sikrer en rettferdig, transparent og pålitelig bruk av kunstig intelligens både i privat og offentlig sektor, sa Skjæggerud.

Han understreket at en grunnleggende forutsetning for å kunne utvikle retningslinjer for bruk av kunstig intelligens, er et nært samarbeid mellom myndigheter og arbeidslivets parter.

- Tillit er ansett som et konkurransefortrinn i en ny digital tid, fordi tillit kan sørge for at omstillingen ute i virksomhetene kan skje hurtigere. Endringene i framtidens arbeidsliv er beskrevet som komplekse prosesser og vil kreve solid samhandling for å lykkes.

- Virksomheter som får til denne typen samarbeid vil være mer agile og konkurransedyktige i et globalt perspektiv. Samhandling og lederskap som understøtter et slikt tankesett er bra for både folk og virksomhetene, sa Hans-Erik Skjæggerud.

YS-nestlederen oppsummerte med at følgende 3 retningslinjer og prinsipper må legges til grunn, som et minstekrav i arbeidet den digitale etikken:

PRINSIPP 1
Beslutninger og anbefalinger med støtte av kunstig intelligens må være rettferdige, ikke-diskriminerende og transparente

  • Kunstig intelligens kan ikke diskriminere mellom personer på grunn av rase, religion, kjønn eller andre diskrimineringsgrunnlag.
  • Den enkelte må kunne forstå grunnlaget for en beslutning eller anbefaling som bygger på bruk av kunstig intelligens, for å kunne utfordre riktigheten i konklusjonen.

PRINSIPP 2
Det må etableres klare ansvarsforhold

  • Bruk av kunstig intelligens fritar ikke selskaper fra ansvar for kvaliteten i beslutningsprosessen, beslutningsgrunnlaget eller beslutningenes innhold og resultat.
  • Virksomheter som bruker kunstig intelligens må ha kontrollmekanismer for å kunne utøve et slikt ansvar og tilby tilstrekkelig grad av transparens.

PRINSIPP 3
Arbeidstakeres personverninteresser må ivaretas gjennom hele utviklingsprosessen

  • Dette haster fordi implementering av kunstig intelligens skjer i stort omfang akkurat nå.

 Se relatert sak: Ansvarlig bruk av kunstig intelligens i arbeidslivet

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker