Illustrasjonsfoto: AdobeStock

Negotia vil utvikle servicetilbudet overfor tillitsvalgte

I disse dager går Negotia ut med en spørreundersøkelse til tillitsvalgte om deres erfaringer knyttet til medbestemmelse på arbeidsplassen. Målet er kompetanseutvikling og enda bedre service.

- Bakgrunnen for at vi gjennomfører denne undersøkelsen er at vi vil bedre vårt tilbud overfor tillitsvalgte. Da har vi behov for innsikt i hvordan de opplever hverdagen ute på bedriftene, sier generalsekretær Tore Hansen.

Svarene som gis vil gi grunnlag for:

  • Å gi tillitsvalgte riktigere og bedre verktøy for å håndtere rollen.
  • Å gi tillitsvalgte rett kompetanse og utviklingsmuligheter.
  • At administrasjon og politisk ledelse gjør riktige prioriteringer for å bistå tillitsvalgte best mulig.

Undersøkelsen gjennomføres i samarbeid NTNU og går ut til alle tillitsvalgte på e-post. Resultatet blir blant annet presentert gjennom et eget webinar i forbindelse med forbundets landsmøte i november.

- For å kunne gi et best mulig tilbud er det avgjørende å vite hva tillitsvalgte trenger. Det er det vi ønsker å få bedre innsikt i med denne undersøkelsen. Jeg håper alle tar seg tid til å svare, slik at vi får et solid faktagrunnlag å jobbe videre med, sier Tore Hansen.

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker