Fra Negotias landsmøte november 2017. Foto: Terje Bergersen

Negotia vil styrke sin posisjon i YS

Forbundet er inne i en ny treårig strategiperiode. Hovedmålet er å styrke posisjonen som et dominerende YS-forbund i privat sektor.

Den gjeldende strategiske planen ble vedtatt av landsmøtet i november. Den inneholder disse fire delmålene:

  1. Videreutvikle tariffavtalene – flest mulig medlemmer skal være dekket av tariffavtale.
  2. Bidra til et arbeidsliv hvor ansatte verdsettes og har medbestemmelse
  3. Bidra til en næringspolitikk som gir grunnlag for levedyktige arbeidsplasser.
  4. Bidra til en samfunnspolitisk utvikling som er relevant for medlemmene.

Les mer i medlemsbladet Negotia magasin

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker