Streikende medlemmer i Yrkestrafikkforbundet. Her fra Asker Stasjon. Foto: Arne Danielsen/Yrkestrafikk

Negotia stiller seg solidarisk bak de streikende bussjåførene og vekterne

- Både bussjåfører og vektere har seilt akterut i forhold til gjennomsnittlig industrilønn de siste årene – stikk i strid med arbeidsgivers lovnader, sier forbundsleder i Negotia, Monica A. Paulsen.

Allerede i 2006 inngikk arbeidsgiverne og bussjåførene en avtale om at lønnen skulle ligge mer på linje med industriarbeiderlønn. For vekterne ble partene i 2010 enige om at lønnsutviklingen i bransjen skulle økes som et ledd i arbeidet med å heve bransjens status og gjøre den i stand til å konkurrere om arbeidskraft.

De siste årene er avstanden til industriarbeiderlønnen blitt stadig større. Det er dette løftebruddet som er bakgrunnen for de pågående arbeidskonfliktene.

- Negotia støtter våre kolleger i YS som streiker for en anstendig lønn og oppfordrer arbeidsgiversiden til å innfri kravene, sier Negotia-leder Monica A. Paulsen.

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker