Negotias forbundsleder Monica A. Paulsen og nestleder Eirik Bornø klare for Blues Business på Notodden, hvor NTNU-studien med spennende funn om ledelse og samarbeid i arbeidslivet presenteres.

Negotia slår an tonen på Blues Business

Når næringslivsseminaret Blues Business drar i gang på Notodden fredag 2. august, er det Negotias forbundsleder Monica A. Paulsen som slår an tonen.

Den tradisjonsrike festivalen på Notodden i Telemark inkluderte Blues Business for næringslivet på programmet for noen år siden. I år bidrar Negotia med nye funn om samarbeid og ledelse i en helt fersk studie utført av NTNU og Searching for Leadership.

Økt innsats for godt samarbeid

- Vi har løftet bedriftsdemokrati og ansattes medbestemmelse opp som et prioritert tema i forbundet de senere årene. Og i det arbeidet har vi sett at det trengs økt innsats for å skape gode samarbeidsrelasjoner mellom bedrifter og tillitsvalgte, sier Negotia-leder Monica A. Paulsen.

Hun åpner Blues Business fredag klokken 1300. Litt senere på ettermiddagen rettes fokuset mot NTNU-undersøkelsen som er gjennomført blant tillitsvalgte i Negotia.

- Dette er en studie hvor respondentene ikke har gitt svar i henhold til en tallskala, men har skrevet ned sine refleksjoner på de områdene det er stilt spørsmål om. En slik metode gir grunnlag for en dypere innsikt enn tradisjonelle spørreteknikker, understreker Paulsen.

NTNU-undersøkelsen viser tydelig at:

  • Positive samarbeidsformer skaper motivasjon, trygghet, respekt og resultater som gir en stor oppside for ledere og tillitsvalgte.
  • Virksomheter og fagforeningene vil styrke sin posisjon om ledere og tillitsvalgte styrker sin relasjonskompetanse.
  • Komplekse problemstillinger og utfordrende dialoger styrker samarbeidet om gjensidig respekt er til stede.
  • Det er en stor oppside for de ledere som styrker sin kompetanse innen “Human technology”, dvs. det å forstå menneskets grunnleggende adferdsmønster.
  • Forskning viser en signifikant korrelasjon mellom ledelse som fokuserer på “Human technology” og det å skape resultater.

Styrket relasjonskompetanse som konkurransefortrinn

- Jeg mener det som kommer fram om relasjonskompetanse blant ledere og tillitsvalgte er særlig interessant. I et organisert arbeidsliv er godt samarbeid mellom partene et kjernepunkt, slik det også er uttrykt i tariffavtalene. Dette tror jeg norsk næringsliv kan utnytte som et konkurransefortrinn i framtiden, men det betinger at både rette holdninger og rett kompetanse er på plass.

- Tradisjonell ledelse er for mye preget av "å gjøre og å vite alt". Det vi vet om framtidens arbeidsliv er at det blir større behov for vilje og kompetanse til samarbeid i årene som kommer, sier Negotia-leder Monica A. Paulsen

Etter presentasjon av studien følges det opp med paneldebatt hvor YS-leder Erik Kollerud deltar sammen representanter fra andre arbeidslivsorganisasjoner og næringsliv.

Se presentasjonen her

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker