Signerte intensjonsavtale. Negotias forbundsleder Monica A. Paulsen og arbeidslivskoordinator Trond I. Østgård ved Høyskolen i Sørøst-Norge. Foto: Terje Bergersen

Negotia skal forelese på Høyskolen i Sørøst-Norge

- Dette innebærer en unik mulighet til å øke kunnskapen om trepartssamarbeidet og verdien av et organisert arbeidsliv, sier forbundsleder Monica A. Paulsen.

Intensjonsavtalen som nylig ble inngått mellom Negotia og Høyskolen i Sørøst-Norge (HSN) er historisk.

– Så vidt vi kjenner til har ingen gjort noe tilsvarende tidligere. Vi erfarer et savn hos mange unge arbeidstakere om hvordan norsk arbeidsliv fungerer. Dette ser også HSN verdien av å formidle, sier arbeidslivskoordinator Trond I. Østgaard.

Tar steget fra ide til handling

Rent konkret innebærer avtalen at Negotia skal delta i mentorprogrammet til HSN og forelese om hvordan partssamarbeidet fungerer.

Det har lenge vært snakket mye om at kunnskap om arbeidsliv og organisering må inn i utdanningssystemet. Med denne avtalen tar vi steget fra ideer til handling. Vi begynner forsiktig med noen få forelesningstimer i år, og vil deretter gjøre en evaluering. Forhåpentlig blir dette starten på et langsiktig samarbeid som bidrar til å øke kunnskapen om trepartssamarbeidet og verdien av et organisert arbeidsliv, sier forbundsleder Monica A. Paulsen.

Arbeidslivskoordinator Trond I. Østgård ved HSN tror samarbeidet vil gi verdifull kompetansebygging.

- HSN har i flere år jobbet med å koble akademia og næringsliv. At vi nå også får et samarbeid med organisasjoner er nytt og spennende. Vår intensjon er at dette vil bidra til verdifull kompetansebygging for både våre mentorer og studenter som deltar i mentorprogrammet, sier Østgård.

Ambisjoner om å utvide tilbudet

HSN, som snart får status som universitet, dekker studenter i Buskerud, Vestfold og Telemark.

- Jeg håper erfaringene vi gjør oss blir så interessante at andre høyskoler og universiteter blir fristet til å se på tilsvarende tilbud. Kunnskapsformidling om bedriftsdemokrati, samarbeid og medbestemmelse i arbeidslivet, bør på sikt innarbeides i offisielle utdanningsløp, sier Negotias forbundsleder Monica A. Paulsen.

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker