Forbundsleder Monica A. Paulsen (t.v.) og forhandlingssjef Nina Møglestue på Negotias tariffkonferanse - med 50 tillitsvalgte fra toneangivende bedrifter i diverse bransjer. Foto: Terje Bergersen

Negotia planlegger lønnsoppgjøret

Drøyt 50 tillitsvalgte deltar på årets tariffkonferanse i Negotia. På programmet står blant annet lønnsoppgjøret, pensjon og konfliktberedskap.

Tekst og foto: Terje Bergersen

Tariffkonferansen er et fast arrangement i forbundet, og representerer startskuddet for årets oppgjør. Denne gangen er den lagt til Lillestrøm 6. og 7. mars. Litt over 50 tillitsvalgte pluss forbundsledelse og administrasjon er på plass.

Mellomoppgjør med kroner og øre i fokus

I år er det mellomoppgjør og derfor kun kroner og øre det skal forhandles om på de fleste tariffavtalene. (NB! Negotia har også noen avtaler med såkalt 2. års reguleringsklausul, hvor avtaleinnholdet er gjenstand for forhandlinger også i mellomoppgjørene).

Forventningen i årers lønnsoppgjør er "betydelig reallønnsvekst", blant annet nedfelt i de inntektspolitiske retningslinjene YS vedtok 26. februar. Begrunnelsen YS gir er at den gjennomsnittlige lønnsveksten i fjor ble spist opp av en tilnærmet like høy prisøkning, og at reallønnen har ligget så å si stille i fem år.

For arbeidslivet samlet økte lønningene i fjor med 2,8 prosent, mens prisveksten havnet på 2,7 prosent.

- Lønnsøkningen for Negotias medlemsgrupper i fjor stemmer bra med landsgjennomsnittet, med noen bransjemessige variasjoner. Det begynner å bli lenge siden norske arbeidstakere fikk noe reelt lønnsløft. Med en forventet prisvekst på 2,2 prosent i 2019 har vi klare forventninger om et oppgjør som gir medlemmene økt kjøpekraft denne gangen, sier Negotias forbundsleder Monica A. Paulsen.

Lokale forhandlinger er hovedregelen i Negotia

Forhandlingssjef Nina Møglestue minner om at lønnsforhandlingene blant Negotias medlemsgrupper i hovedsak foregår lokalt.

- Mesteparten av lønnsutviklingen blant Negotias medlemsgrupper avgjøres gjennom lokale forhandlinger mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte ute på bedriftene. I dette ligger at oppgjørene skal være tilpasset de lokale forholdene. De ansatte skal kunne hente ut sin rettmessige andel av den verdiskapningen de har bidratt til, sier Møglestue.

I de lokale lønnsoppgjørene står de fire kriteriene sentralt. Disse er: bedriftens økonomi, produktivitet, fremtidsutsikter og konkurranseevne. Kriteriene er nedfelt i lønnsbestemmelsene til Negotias viktigste tariffavtaler.

Peptalk om framtidige oppgjør

Selv om lønn er det sentrale i årets oppgjør, er det også andre viktige saker å diskutere med tanke på framtidige tariffoppgjør. På konferanseprogrammet står derfor både pensjon og konfliktberedskap.

- I fjor hadde vi et samordnet hovedoppgjør med stor fare for konflikt. Det kan det godt bli i 2020 også. Vi vet for eksempel nå at reforhandling av ordningen med avtalefestet pensjon (AFP) er utsatt til neste år. Vi må derfor være forberedt på at alt kan skje og rigge organisasjonen deretter, sier forhandlingssjef Nina Møglestue.

Årets mellomoppgjør starter med sentrale, samordnete forhandlinger mellom NHO, LO og YS 11. – 14. mars. Resultatene derfra vil være retningsgivende men ikke førende for de kommende lokale forhandlingene.

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker