Illustrasjonsfoto: AdobeStock

Negotia og Virke: Garantiordningen gir lønnsoppgang FØR årets oppgjør

Negotia og Virke har kommet til enighet om årets fordeling av lønnsgarantiordningen. Trinn 6 i minstelønnstabellen heves med 5,74 kroner per time. Det vil si en pen lønnsoppgang før årets oppgjør.

Økningen på 5,74 kroner per time tilsvarer 933 kroner per måned. Reguleringen gjelder Funksjonæravtalen mellom Negotia og Virke og skjer med virkning fra 1. februar 2020.

For ansatte omfattet av Funksjonæravtalen i engrosvirksomheter som leverer til varehandel, og som arbeider på nasjonalt sentrallager eller foretaks hovedlager, heves minstelønnssatsen til 234,59 kroner per time med virkning fra 1. februar 2020.

Lønnsgarantiordningen er opprettet for å sikre at lønnssatsene på overenskomsten skal følge med gjennomsnittslønnen på tariffområdet. Reguleringen gjennomføres årlig etter forhandlinger mellom partene.

Det presiseres at ovennevnte reguleringer innebærer en lønnsoppgang FØR årets oppgjør.

Årets tariff- og lønnsforhandlinger mellom Negotia og Virke gjennomføres i april.

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker