Negotia-leder Monica A. Paulsen (t.v) og Cecilie Heuch i Telenor tar imot digitalminister Nikolai Astrup på konferansen om digital etikk i mai. Foto: Terje Bergersen

NEGOTIA OG TELENOR I FRONT: Erklæring om ansvarlig bruk av kunstig intelligens

Negotia og Telenor overrekker Norges første erklæring om ansvarlig bruk av kunstig intelligens til digitaliseringsministeren.

Digitaliseringsminister Nikolai Astrup får i dag - 2. juli - overlevert en erklæring om ansvarlig bruk av kunstig intelligens i arbeidslivet av sentrale aktører i norsk næringsliv, med Negotia og Telenor i spissen. Det er første gang man i Norge har utarbeidet en slik felles erklæring. Denne kan danne et viktig grunnlag for regjeringens arbeid med utvikling av nasjonal strategi for kunstig intelligens.

- De beste løsningene utvikles i fellesskap

– Vi er stolte over denne erklæringen, særlig fordi både arbeidsgivere og arbeidstakere fra store teknologiselskaper står samlet bak den. De beste løsningene er de som arbeidsgiver og arbeidstaker finner i fellesskap på arbeidsplassen, sier Negotia-leder Monica A. Paulsen og føyer til en takk til Negotias IKT-nettverk for godt samarbeid i sakens anledning.  

I mai arrangerte Telenor og Negotia en rundebordskonferanse om digital etikk og kunstig intelligens (AI). Tilstede var digitaliseringsminister Nikolai Astrup, toppledere og tillitsvalgte fra ledende norske selskaper som Equinor, EVRY, IBM Norge, DNB, Schibsted Media Group, DNV GL.  I tillegg deltok representanter fra Stortinget, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, YS, Virke, Abelia, NHO og EU Kommisjonens High-Level Expert Group on Artificial Intelligence.

I etterkant av konferansen har partene i fellesskap utarbeidet en erklæring om ansvarlig bruk av kunstig intelligens.

Rettferdig. Ikke-diskriminerende. Åpent

- Vi er glade for at debatten rundt AI og etikk brer seg blant industriaktører, myndigheter, arbeidslivets parter og forskningsmiljøer. Dette er spesielt viktig for det store teknologiskiftet vi befinner oss i, der også 5G og Tingenes Internett (IoT) utgjør sentrale elementer. Vi håper denne erklæringen gir et godt grunnlag for framtidig debatt og arbeid knyttet til AI, sier konsernsjef Sigve Brekke i Telenor.

I erklæringen legges det vekt på at beslutninger og anbefalinger med støtte av kunstig intelligens må være rettferdige, ikke-diskriminerende og transparente. Det må være klare ansvarsforhold og hensynet til arbeidstakeres personverninteresser må ivaretas gjennom hele utviklingsprosessen.

- Framover vil stadig flere beslutnings- og styringsprosesser være støttet av systemer med innslag av kunstig intelligens. Felleserklæringen slår fast at denne utviklingen må skje på en ansvarlig måte og ta hensyn til enkeltmennesket, bedrifter og samfunnet, sier Negotia-leder Monica A. Paulsen.

Erklæringen er signert av:

 • Telenor ASA sammen med Negotia Telenor, Tekna Telenor, NITO Telenor
 • EVRY ASA sammen med Negotia EVRY, ALT EVRY, Tekna EVRY, NITO EVRY
 • IBM Norge AS sammen med IT-Forbundet IBM, Negotia IBM, Tekna IBM,  EL&IT Forbundet IBM, Parat IBM, NITO IBM
 • DNB ASA sammen med Finansforbundet DNB
 • Equinor ASA
 • Schibsted Media Group AS
 • DNV GL
 • NHO
 • Abelia
 • Virke
 • Negotia
 • YS
 • NITO
 • Parat
 • Finansforbundet
 • Tekna
Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker