Diskuterte problemstillinger knyttet til fødselspermisjon for far. Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland og Negotias 1. nestleder Eirik Bornø. Foto: Terje Bergersen

Negotia møtte likestillingsministeren

Fredag var Negotia i møte med barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland. Saken gjelder fars rett til å ta full fødselspermisjon.

– Vi har avdekket svakheter i dagens regelverk som vi mener motarbeider målet om likestilling mellom mor og far knyttet til foreldrepermisjon, sier Negotias første nestleder Eirik Bornø.

Negotia har siden i fjor høst vært i dialog med barne- og likestillingsdepartementet vedrørende manglende rettigheter for far i forbindelse med foreldrepermisjon. Utfordringen oppstår i tilfeller hvor far ønsker å ta ut hele permisjonen.

- NAV tillater ikke at far søker om permisjon før etter at barnet er født. Det sier seg selv at dette skaper usikkerhet og uforutsigbarhet både for foreldre og arbeidsgiver. Som kjent skal jo mor alltid søke om permisjon før fødselsterminen, sier Bornø.

I chat-dialog med NAV har Negotia fått vite at det er det elektroniske søknadsskjemaet som blokkerer fars mulighet for å søke om permisjon før barnet er født.

- Det kan umulig være slik at et elektronisk søknadsskjema skal gjøre det vanskelig å likestille mor og fars valgmulighet til å ta ut full fødselspermisjon. I 2018 må vi forvente at forvaltningen er i stand til å utvikle elektroniske løsninger som bidrar til å fremme og ikke hemme likestillingspolitiske mål.

- Vi er glade for at statsråd Helleland ville møte oss for å diskutere denne problemstillingen, sier nestleder Eirik Bornø.

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker