- Norge er verdensledende på havteknologi, med en spisskompetanse det har tatt mange tiår å bygge opp. Nå må vi bygge videre på dette sterke grunnlaget, sier Monica A. Paulsen. Foto: Terje Bergersen

Negotia med høringsinnspill til framtidens maritime næring

Regjeringen la i desember fram en stortingsmelding om morgendagens maritime næring. Torsdag framførte Negotia sine høringsinnspill til næringskomiteen. – Det må satses enda mer på kompetanse, sier Negotia-leder Monica A. Paulsen.

Meldingen har fått den løfterike benevnelsen "Grønner og smartere – morgendagens maritime næring". Mer miljøvennlig skipsfart, digitalisering og økt kompetanse i bransjen, er sentrale momenter det fokuseres på.

Regjeringen skriver på sin nettside:

"Norsk maritim næring står overfor endrede markeder, strengere utslippskrav, økt digitalisering og høyere kompetansekrav. Det overordnede målet med meldingen er å legge til rette for at norsk maritim næring opprettholder sin internasjonale konkurransekraft og evne til verdiskaping og sysselsetting i hele landet."

Negotia har store medlemsgrupper innen maritim virksomhet, og har lenge vært opptatt av vilkårene og utviklingen i denne viktige norske næringen.

- Norge er verdensledende på havteknologi, med en spisskompetanse det har tatt mange tiår å bygge opp. Nå må vi bygge videre på dette sterke grunnlaget. Det må satses enda mer på å videreutvikle de kompetansemiljøene vi har, sier Negotias forbundsleder Monica A. Paulsen.

Hun peker på at rammeverket for framtidens maritime næring ikke bare skapes av ingeniører og teknologer:

- Vi snakker om et bredt kobbel av ansatte innenfor administrasjon, regnskap, prosjektledelse, lager, salg, finans, innkjøp, dokumentkontroll, planlegging i tillegg til teknisk personell. Det er en stor bredde, og vi må løfte kompetansen for alle.

- Norge kan bli best på teknologi og best på grønne digitale løsninger, gjennom en næringspolitikk som satser på de ansatte og en industri som har de beste vilkårene for sine ansatte. På den måten sikrer vi Norges posisjon som verdensledende innenfor grønn skipsfartsnæring på sikt, poengterer Negotia-lederen.

Les Negotias høringsinnspill

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker