- Våre tillitsvalgte forhandler lønn lokalt etter kriteriene bedriftens økonomi, produktivitet, framtidsutsikter og konkurranseevne. Og når politikerne i stat og kommuner tillater så mye utover frontfaget, kan man ikke forvente at vi som er i privat sektor skal stå med lua i hånda, sier Monica A. Paulsen. Foto: Terje Bergersen

Negotia-lederen om lønnsoppgjøret: - Vi i privat sektor kommer ikke til å stå med lua i hånda

De ferske tallene fra Teknisk beregningsutvalg viser at ansatte i staten i fjor fikk 0,7 prosentpoeng mer i lønnspålegg enn resultatet av frontfagsoppgjøret. Det får Negotias forbundsleder til å reagere.

Statsansatte fikk i snitt 3,8 prosent lønnsvekst i fjor, mens frontfaget som representerer den konkurranseutsatte industrien havnet på 3,1 prosent.

- Jeg er helt enig med adm. direktør Stein Lier-Hansen i NHO-foreningen Norsk Industri, i at dette er usolidarisk av Staten. Alle ønsker å bidra til ansvarlige oppgjør, hvor vi tar hensyn til konkurranseutsatt næringsliv, nasjonalt og lokalt. Det er derfor vi har etablert frontfagsmodellen, sier Negotia-leder Monica A. Paulsen.

Hun minner om at Negotias medlemmer i hovedsak forhandler lønn lokalt, og skal ha sin del av verdiskapningen i bedriftene der de jobber.

- Som forbund støtter vi opp om frontfaget og frontfagsmodellen, og at resultatet derfra skal være retningsgivende for de øvrige oppgjørene. Når det er sagt så organiserer Negotia kun i det private næringslivet, og på våre tariffområder er det i hovedsak lokal lønnsdannelse. Våre tillitsvalgte forhandler lokalt etter kriteriene bedriftens økonomi, produktivitet, framtidsutsikter og konkurranseevne.

- Og når politikerne i stat og kommuner tillater så mye utover frontfaget som vi ser av tallene for fjoråret, kan man ikke forvente at vi som er i privat sektor skal stå med lua i hånda. Vårt syn i Negotia er at her må regjeringen rydde opp og klargjøre at de også stiller seg bak grunnplanken i den norske modellen, og det forventer jeg at det nye arbeidsministeren tar tak i før vi går inn i årets oppgjør, sier Monica A. Paulsen.

Les oppslaget i Dagbladet 18.02.2020:

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker