- Vi jobber i fellesskap med YS for å styrke verneombudenes rolle i arbeidet med å gjøre virksomhetene grønnere, sier Negotia-leder Arnfinn Korsmo. Foto: Terje Bergersen

Negotia krever grønt skifte også i arbeidsmiljøloven

Det er for tiden stor debatt om «grønt skifte». I mange sammenhenger mangler konkrete forslag. Negotia har sammen med YS sett på om arbeidsmiljøloven konkret kan bli grønnere.

- For oss er det naturlig å se på hvordan arbeidstakerne kan bidra til det grønne skiftet. Etter en målrettet undersøkelse har vi avdekket at det er et stort potensial knyttet til verneombudenes rolle, forteller Negotia-leder Arnfinn Korsmo.

Trenger konkrete tiltak

I den «grønne debatten» etterlyses i økende grad konkretisering. Dette har Negotia, sammen med YS, tatt tak i. Korsmo understreker viktigheten av å gjøre eksisterende arbeidsplasser grønnere.

- Vi har tatt utgangspunkt i det apparatet vi har til disposisjon og det regelverket som allerede eksisterer – det vil si arbeidsmiljøloven og internkontrollforskriften. Konkret har vi sett på verneombudenes rolle. Ved hjelp av TNS Gallup har vi spurt virksomheter over hele landet om verneombudenes rolle knyttet til ytre miljø. Vi har fått over 3500 ganske entydige svar, og har et solid grunnlag for å konkludere.

Stor støtte til å øke miljøansvaret til verneombudene

Gunn Kristoffersen, fagansvarlig i YS, peker på at arbeidsgivere og myndigheter var negative til å utvide og tydeliggjøre verneombudenes rolle knyttet til ytre miljø, da man i 2010 så på endring av regelverket for medbestemmelse.

- De fryktet blant annet at det kunne føre til konflikt mellom arbeidsgiver og verneombud, gjøre det vanskeligere å få noen til å ta rollen som verneombud og gjøre det vanskeligere å få tid og kompetanse nok, sier hun.

Undersøkelsen Negotia og YS har fått gjennomført tar utgangspunkt nettopp i disse påstandene.

- Svarene vi har fått tilbakeviser arbeidsgivernes og myndighetens frykt. Tvert i mot er tilbakemeldingene klare på at verneombudene med økt miljøansvar vil kunne bidra til mer helhetlig arbeidsmiljøarbeid, forsterke partssamarbeidet og ikke minst vitalisere heleverneombudsordningen.

Grønn modernisering av arbeidsmiljøloven

Negotia-leder Korsmo mener det er på høy tid at lover og forskrifter moderniseres, slik at det legges bedre til rette for grønn utvikling i virksomhetene.

- Dette er nødvendig for å gi verneombudene mandat til å være ombud også for virksomhetenes ytre miljø. YS og Negotia jobber nå i fellesskap med å konkretisere hvordan regelverket bør utformes for å sikre at verneombud, AMU og virksomheten i fellesskap skal lykkes med å oppnå mer klimavennlig aktivitet.

- At også dagens arbeidsplasser blir mer miljøvennlige er viktig for å få til et grønt skifte, understreker Negotia-lederen.

Negotia og YS vil:

  • Tydeliggjøre i arbeidsmiljøloven at verneombudene også har rett til å følge opp det ytre miljø.
  • Bevisstgjøre verneombud, ledere og tillitsvalgte på verneombudenes mulige rolle knyttet til det ytre miljø.
  • Tydeliggjøre verneombudenes rolle i forbindelse med virksomheters rapporteringsplikt i årsberetninger, om konsekvenser og tiltak knyttet til det ytre miljø.
  • Utvide verneombudopplæringen til å omfatte ytre miljø.
Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker