Den grønne omstillingen avhenger av at nye næringer vokser ut av etablerte kompetansemiljøer. Arbeidstakerne skal ikke omstilles ut av jobbene sine, understreker Negotia i sine krav til en ny rødgrønn regjering. Illustrasjon: AdobeStock

Negotia krever grønt krafttak som skaper nye arbeidsplasser

En rødgrønn regjeringsplattform må innebære et grønt krafttak for norske bedrifter og arbeidstakere. Den klare beskjeden fra Negotia er at den nye regjeringen både stiller tydelige krav til bransjene - og investerer i nye norske arbeidsplasser.

- Nå gjelder det å få Norge trygt ut av koronakrisen, og komme i gang med å ta næringslivet inn i det grønne skiftet. Derfor krever vi på vegne av alle våre medlemmer i privat virksomhet at den nye regjeringen prioriterer et grønt krafttak for norsk næringsliv og norske arbeidsplasser, sier forbundsleder Monica A. Paulsen.

Blant kravene Negotia stiller til den nye regjeringen er grønne omstillingspakker for særlig utsatte næringer, og en styrking av arbeidsplassen som læringsarena.

Arbeidstakerne må ikke omstilles ut av jobbene sine 

- Den grønne omstillingen avhenger av at nye næringer vokser ut av etablerte kompetansemiljøer. For å sikre at byrdene ved dette skiftet fordeles rettferdig, er det viktig at staten stiller opp med klare forventninger og støttepakker som utarbeides i fellesskap med partene i bransjen. Bare sånn kan vi sikre at arbeidstakerne ikke omstilles ut av jobbene sine, men tas med videre, sier forbundsleder Paulsen.

Negotia forventer også at den nye regjeringen vil ha et sterkere fokus på norskeide arbeidsplasser i Norge enn det har vært de siste årene. Det krever mer aktivt statlig eierskap, og en sterkere vektlegging av kriterier som gir norske virksomheter et konkurransefortrinn i offentlige anbudskonkurranser.

Grønne kompetansearbeidsplasser må beholdes i Norge

- I dag opplever vi at hjørnesteinsbedriftene i norske lokalsamfunn selges ut av landet av kortsiktig profitthensyn. Våre medlemmer forteller om selskaper med statlig eierandel som flytter grønne kompetansearbeidsplasser til utlandet. For at næringslivet skal omstille seg og bygge grønne verdikjeder over hele landet, må det satses reelt på norsk industri og næring som sikrer sysselsetting i Norge, sier Paulsen.

………………….

Negotias konkrete krav til den nye regjeringen er gjengitt nedenfor. Kravene er sendt til både Arbeiderpartiet (AP), Senterpartiet (SP) og Sosialistisk Venstreparti (SV).

GRØNT SKIFTE
Negotia krever at den nye regjeringen:

 • Legger fram grønne omstillingspakker for særlig utsatte næringer, som maritim industri.
 • Legger til rette for styrking av arbeidsplassen som læringsarena.
 • Stiller krav og skaper trygghet for de norske hjørnesteinsbedriftene, og leverandørkjedene deres. Arbeidet med en ny eierskapsmelding må komme i gang raskt.
 • Sørger for et mer aktivt statlig eierskap i virksomheter der staten har eierandeler.
 • Vektlegger hensynene til norske konkurransefortrinn ved offentlige anskaffelser på nasjonalt-, fylkes- og kommunalt nivå. Dette bør inkludere kriterier for arbeidsvilkår og HMS, i tillegg til livssykluskrav i leveransene samt lavutslippskrav, i møte med det grønne skiftet. 

KOMPETANSE
Negotia krever at den nye regjeringen:

 • Utvikler et nasjonalt system for vurdering og dokumentasjon av realkompetanse.
 • Styrker arbeidsplassen som læringsarena, gjennom bruk av bransjeprogram for kompetanse, og støtteordninger som belønner bedrifter med fokus på kompetanseutvikling.
 • Gjør det enklere og tryggere å ta etter- og videreutdanning mens man jobber, gjennom tilpassede utdanningstilbud og bedre økonomiske støtteordninger. 

ET ORGANISERT ARBEIDSLIV
Negotia krever:

 • Tiltak for å øke organisasjonsgraden spesielt blant arbeidstakere i privat næringsliv.  Skattefradraget for fagforeningskontingenten må minimum dobles fra dagens nivå.
 • At regjeringen snarest reverserer endringer i arbeidsmiljøloven. Den generelle adgangen til bruk av midlertidige ansettelser må fjernes og det må ryddes opp i misbruk av særlig uavhengige stillinger.
 • Reelt partssamarbeid ved implementering av ny teknologi i arbeidet, og at arbeidstakernes rettigheter, personvern og innsikt i egen data sikres ved bruk av kunstig intelligens.
Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker