Negotias forbundsleder Arnfinn Korsmo har sendt brev til myndighetene med innspill til statsbudsjettet for 2017. Foto: Terje Bergersen

Negotia kommenterer statsbudsjettet

Raskere integrering av flyktninger, mer helhetlig livsfasepolitikk og økt fokus på likelønn. Dette er blant innspillene Negotia gir til det nylig framlagte satsbudsjettet.

I forbindelse regjeringens forslag til statsbudsjett for 2017, har Negotia sendt brev med diverse innspill til Stortingets arbeids- og sosialkomité. Her er utdrag fra brevet:

Raskere integrering av flykninger Negotia slutter opp om satsingen på «kartlegging av kompetanse for personer i asylmottak». Men det er ikke godt nok å begrense dette til «flyktninger som har kompetanse som er etterspurt i markedet». Ordningen må gjøres så bred som mulig, slik at flest mulig i arbeidsfør alder og med arbeidsevne, inkluderes i arbeidslivet så raskt som mulig.

Utvikle helhetlig livsfasepolitikk Myndighetene oppfordres til å igangsette arbeid for å utvikle en mer helhetlig livsfasepolitikk. Folk møter blant annet ulike pleieutfordringer i forskjellige faser av livet: Omsorg for syke barn, omsorg for syk partner, omsorg for eldre foreldre. I et moderne samfunn mener Negotia det er en riktig utvikling å se ulike stønads- og permisjonsordninger i en helhetlig livsfasesammenheng.

Aldersgrenser i arbeidsmiljøloven Som i tidligere høringsuttalelser, støtter Negotia at aldersgrensen i arbeidsmiljøloven på sikt heves til 75 år.

Arbeidsmiljø, helse og sikkerhet Myndighetene bør ta initiativ til en «grønn revisjon» av arbeidsmiljøloven. Verneombudenes rolle i virksomhetene bør tydeliggjøres i loven.

Arbeidstid Negotia mener at arbeidstidsutvalget ikke har kommet med et godt nok forslag på problemstillingen knyttet til «særlig uavhengig stilling». Det anbefales å nedsette et partssammensatt utvalg som konsentrerer seg konkret om dette.

Likelønn Tall fra SSB bekrefter at ulikhet i lønn mellom kjønnene har vært nokså konstant de siste 20 årene. Samtidig er likestillingsloven klar på at det skal være lik lønn for arbeid av lik verdi. Negotia mener myndighetene har et særskilt ansvar for å sikre at loven overholdes på dette punktet. Her må det forsterket innsats til, blant annet gjennom prioritering fra Arbeidstilsynet og i domstolene. I tillegg bør man se på sanksjoneringsmulighetene.

SE OGSÅ: Regjeringen vil ikke øke fagforeningsfradraget

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker