Klare for møte med statsråden. Fra høyre: Negotia-tillitsvalgt i Rolls Royce Marine, Oddbjørn S. Myklebust, forbundsleder Monica A. Paulsen og 1. nestleder Eirik Bornø. Foto: Terje Bergersen

Negotia i møte med næringsministeren

Negotia og representanter for de øvrige forbundene i Rolls Royce Marine, møter næringsminister Torbjørn Røe Isaksen. Saken gjelder selskapets framtid i Norge.

Grunnen til møtet med statsråd Røe Isaksen torsdag 22. februar, er planene styret i Rolls Royce Marine har om å selge virksomheten. Fagforeningene jobber for å sikre et stabilt, framtidig eierskap ved et eventuelt salg. Negotia står sammen med Fellesforbundet, NITO, Tekna, FLT og Lederne i saken.

- Her dreier det seg om 1600 arbeidsplasser og en unik teknologisk spisskompetanse som må beholdes i Norge. Et av fire skip i verden seiler med utstyr fra Rolls Royce Marine, og mesteparten av dette er produsert ved fabrikker langs norskekysten, sier Negotias forbundsleder Monica A. Paulsen.

Vil ha eiere med langsiktig norsk perspektiv

Forbundene og de tillitsvalgte arbeider med aktiv påvirkning mot politiske miljøer både sentralt og lokalt i sakens anledning.

- Det er viktig å påvirke bredt i denne saken. Når selskapets styre har vedtatt at de ønsker å selge, er det helt avgjørende at de tar ansvar for å bringe inn eiere som har et langsiktig perspektiv, kommenterer Monica A. Paulsen.

Negotia-tillitsvalgt Oddbjørn S. Myklebust legger til at de mener regjeringen skal engasjere seg for å finne en mulig norsk løsning.

- Norge er verdensledende innenfor havromsteknologi, og det er dette vi skal leve av i årene framover. Den kompetansen vi har arbeidet fram på havromsteknologi over flere tiår har gitt oss vår posisjon i dag, og vil være med på å sikre Norges posisjon i framtiden, sier Myklebust.

Bevare maritime næringsklynger

I brevet forbundene har sendt statsråden framheves følgende momenter ved et eventuelt salg av Roll Royce Marine:

  • Sikre gode industrielle eiere med langsiktige perspektiver som har ønsker om å videreføre virksomheten på Sunnmøre.
  • Sikre eiere som bevarer kompetansen innenfor maritime næringsklynger, fra utdanning og opplæring av sjøfolk til forskning og utvikling.
  • Sikre eiere som legger til rette for videreutvikling av produktportefølje gjennom innovasjon innen maritim teknologi og havromsteknologi. 
Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker