Negotias delegasjon med presidenten i UNI ICTS. Fra venstre: Eirik Bornø, Andy Carr (president i UNI ICTS), Jon-Roar Selenius og Synnøve Lohne-Knudsen.

Negotia-delegasjon på verdenskonferanse

Fagorganiserte fra hele verden holder konferanse i Malaysias hovedstad Kuala Lumpur 26. – 28. august. Negotia er på plass med tre representanter.

Verdenskonferansen arrangeres i regi av UNI ICTS. ICTS er den grenen av UNI Global Union som organiserer fagforbund med medlemmer innen blant annet informasjons- og telecomvirksomheter. 300 tillitsvalgte fra rundt 70 land deltar. Fra Negotia utgjør nestleder Eirik Bornø, spesialrådgiver Synnøve Lohne-Knudsen og IBM-tillitsvalgt Jon-Roar Selenius delegasjonen.

På programmet står blant annet behandling av organisasjonens strategi for den kommende fireårsperioden, sammenfattet i slagordet "Connecting to win". Hovedpunktene handler om fagbevegelsens tilpasning til framtidens arbeidsliv, hvor digitalisering og kunstig intelligens er blant utfordringene som venter.

- Et kjernepunkt på konferansen er tiltak for å få flere til å organisere seg. Vi må styrke oss og ekspandere, vi må bygge politisk innflytelse og økonomisk styrke, og legge gode strategier for hvordan vi skal utvikle oss på disse områdene, sier Negotias 1. nestleder Eirik Bornø.

Han poengterer at utfordringene er forskjellige fra land til land, men at kampen for økt innflytelse er en fellesnevner.

- I flere land er ikke engang retten til å være organisert allment anerkjent, og tariffavtaler med regulering av lønns- og arbeidsvilkår mer eller mindre ikke-eksisterende. Negotia kjenner denne situasjonen for eksempel gjennom Telenors datterselskap Grammeenphone i Bangladesh, hvor vi etter langvarig innsats fikk et gledelig gjennomslag tidligere i år.

Endelig fagforeningsrett for Telenor-kolleger i Bangladesh

- Men, hele fagbevegelsen jobber for mer innflytelse for arbeidstakerne, uansett hvor i verden det er. I Norge og Norden har vi også våre utfordringer, selv om de er på et annet nivå enn det mange andre opplever.

Nestlederen framhever betydningen av fellesskapet og den gjensidige støtten som skapes gjennom at organiserte møtes på internasjonale arenaer som verdenskongressen i Kuala Lumpur:

- Det bidrar til forståelse av hvor viktig det er at arbeidstakere står sammen på tvers av landegrensene. Vi har alle det samme målet om et godt og stabilt arbeidsliv hvor ansatte har medbestemmelse og påvirkningskraft, sier Eirik Bornø.

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker