Tilstrekkelig avstand mellom arbeidsplassene er et krav når kontorene skal åpne igjen. I tillegg er det blant annet viktig med gode løsninger for håndhygiene og tilrettelegging for risikoutsatte grupper. Foto: Mostphotos

Når kan arbeidsgiver bestemme at det er slutt på hjemmekontor?

Negotia får en del spørsmål fra medlemmer om tilbakeføring til kontorhverdagen. Hva må være på plass? Og når kan arbeidsgiver bestemme det?

I utgangspunktet er det arbeidsgiver som bestemmer når tilværelsen med hjemmekontor skal opphøre og de ansatte må møte på jobb som vanlig igjen. Det er imidlertid flere krav om tilrettelegging som må være oppfylt og i overensstemmelse med både sentrale og lokale retningslinjer.

Tilpasning i dialog mellom arbeidsgiver, verneombud og tillitsvalgt

- Vi ser nå at flere virksomheter starter tilbakeføringen til den vanlige kontorhverdagen. Vår holdning er at denne tilpasningen må skje i nær dialog mellom arbeidsgiver, verneombud og tillitsvalgt. Og det er flere viktige forhold som må legges til rette, sier Selma Smeby Lium, advokat i Negotia.

Lium understreker at det ikke finnes noe absolutt regelverk som bestemmer hva tilpasningen skal innebære.

- Det kommer delvis an på forholdene i hvert enkelt tilfelle, og det er ulike råd i ulike bransjer. Likevel er det noen grunnregler som alle må oppfylle. Det gjelder blant annet kravet til minst en meters avstand mellom kontorplasser eller andre typer arbeidsplasser. Mange sitter i åpent landskap og da er ofte avstanden mindre enn en meter til vanlig, sier Negotia-advokaten.

Helt generelt er følgende tre faktorer viktig:

  • Krav til det fysiske arbeidsmiljøet – blant annet en meters avstand mellom kontorplassene.
  • Transport til og fra jobb må kunne skje forsvarlig.
  • Ansatte i risikogrupper må tas hensyn til.

- Det skal gjennomføres en kartlegging og risikovurdering i samarbeid med verneombud og tillitsvalgt. Bedriftshelsetjenesten kan være en ressurs å støtte seg til i dette arbeidet. Og i virksomheter med mer enn 50 ansatte skal også AMU (arbeidsmiljøutvalget) involveres, sier Selma Smeby Lium.

Sentrale og lokale forskrifter

Forholdene varierer dessuten med hvor i landet det er snakk om. I tettbygde strøk er for eksempel kollektivtrafikken en utfordring. Kommuner kan lage egne lokale forskrifter i tillegg til de sentrale.

Oslo har for eksempel laget disse reglene for hjemmekontor og møtevirksomhet:

"Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig.

Ved vurderingen av hvem som skal arbeide hjemmefra legges det blant annet vekt på hvem og hvor mange som til enhver tid må være til stede på arbeidsplassen for å opprettholde nødvendig drift. I denne vurderingen må det tas hensyn til virksomhetens egenart, herunder om kritiske funksjoner for liv og helse blir rammet ved at ansatte ikke er fysisk til stede.

Møter med fysisk tilstedeværelse avholdes bare der dette anses nødvendig og bare i den grad reglene om avstand mellom de tilstedeværende overholdes. Det samme gjelder kurs, seminarer o.l. der deltakerne møtes fysisk."

Gradvis tilbakeføring

Negotia har så langt ikke hørt om mange tilfeller der alle ansatte er tilbakekalt fra hjemmekontor.

- De fleste steder skjer det nok gradvis, for eksempel ved at halvparten av bemanningen er til stede på arbeidsplassen av gangen. I tillegg hører vi at det gjøres tiltak som montering av flere spritvaskenheter for håndhygiene, berøringsfrie såpedispensere på toaletter og liknende.

- Selv om mange har funnet seg godt til rette på hjemmekontor tror jeg de fleste også ser fram til å komme i normal gjenge igjen og ikke minst treffe kollegaer. Forutsetningen er at det skjer i trygge former, sier advokat Selma Smeby Lium.

Se også: Arbeidstilsynets råd ved tilbakeføring av kontorarbeidsplasser

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker