Illustrasjonsfoto: Liv Hilde Hansen, YS

Nå kan du søke midler fra Sliterordningen

Sliterordningen gir en ekstra ytelse til deg som tar ut AFP (avtalefestet pensjon) når du er 62, 63, eller 64 år og ikke har arbeidsinntekt ved siden av.

Tekst: Ørnulf Kastet, advokat i YS

Nå er Sliterordningen åpnet for søknader. Ytelsen gis med tilbakevirkende kraft fra 1. januar 2019. Sliterordningen er ment for deg som har gått av med AFP, men er for sliten til å jobbe ved siden av. Ordningen ble forhandlet frem av YS/LO og NHO under tariffoppgjøret i 2018.

Dette er kravene for å få midler fra Sliterordningen

  • Sliterordningen gjelder bare for overenskomster (tariffavtaler) med den gamle Sluttvederlagsordningen, som ble etablert i 1966. Du må altså ha jobbet et sted med tariffavtale, omfattet av den gamle Sluttvederlagsordningen.
  • Den gjennomsnittlige inntekten din de tre siste årene kan ikke overstige 7,1 G, eller om lag 700 000 kroner. (1G = Folketrygdens grunnbeløp, som var 96 883 kroner per 1. mai 2018).
  • Du må ha tatt ut AFP (avtalefestet pensjon) ved fylte 62, 63 eller 64 år.
  • Du kan ikke ha arbeidsinntekt ved siden av AFP. (Du kan ha en årlig inntekt på inntil 15.000 kroner. Tjener du mer enn dette bortfaller ytelsen for all fremtid).
  • Du kan ikke kombinere Sliterordningen med andre ytelser, som: Uføretrygd, uførepensjon fra tjenestepensjon, dagpenger, arbeidsavklaringspenger, sykepenger, sluttpakker, pensjon for særaldersgrenser eller midler fra den offentlige AFP-ordningen, som utbetales mellom 62 og 66 år.

Hvor stort tilskudd kan du få fra Sliterordningen?

  • Full årlig ytelse tilsvarer 0,25 av grunnbeløpet i Folketrygden.
  • Ved avgang ved 62 år får du full ytelse.
  • Ved avgang ved 63 år får du 2/3 av full ytelse.
  • Ved avgang ved 64 år får du 1/3 av full ytelse.
  • Går du av etter at du har fylt 65 år får du ingenting.

Det første årskullet som kan søke er de som er født i 1957. De vil motta 1/7 av ytelsen nevnt overfor. Senere årskull tillegges ytterligere 1/7 av ytelsen, frem til 1963-årgangen, som får full ytelse.

Ytelsen reguleres tilsvarende løpende utbetalinger fra Folketrygden.

Ytelsen opphører ved fylte 80 år.

Her finner du informasjon om hvordan du søker.

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker