- Jeg ser fram til å samle forbundene i Norge i arbeidet for å fremme kvinners arbeidssituasjon og kvinners helse i Norden, og i verden, sier Monica A. Paulsen. Foto: YS/Scanpix

Monica A. Paulsen valgt som medlem i UNI Europas kvinnestyre

Negotia-leder Monica A. Paulsen ble mandag valgt inn som fast medlem i UNI Europas kvinnestyre, og som 2. vara til UNIs kvinnestyre på verdensnivå.

- Jeg er ydmyk over tilliten jeg har fått som norsk representant i UNI Europas kvinnestyre. Nå ser jeg virkelig fram til å samle forbundene i Norge i arbeidet for å fremme kvinners arbeidssituasjon og kvinners helse i Norden, og i verden, sier Negotias forbundsleder Monica A. Paulsen.

Valget fant sted på UNI Europas Women's Conference mandag 26. april, som på grunn av koronapandemien foregikk digitalt i år.

- Negotia har lenge hatt en aktiv rolle i UNI. Gjennom vår sterke posisjon og et godt nordisk samarbeid, får vi nå muligheten til å markere oss på saker som er viktige for oss også på den internasjonale arenaen, sier Paulsen. 

På konferansen ble det løftet fram flere aktuelle temaer for europeiske kvinner i tiden som kommer. Likelønnsproblematikken, trakassering og diskriminering på arbeidsplassen, og digitale endringer var noen av temaene på agendaen. For Paulsen var diskusjonen rundt nye digitale arbeidsformer og introduksjonen av verktøy som kunstig intelligens på stadig flere arbeidsplasser viktig.

- Teknologi er formet av holdningene og tankesettet til dem som skaper den. Derfor er innføringen av kunstig intelligens på arbeidsplassene også en kvinnesak. Fagforeningene må ta på seg rollen med å beskytte arbeidstakernes rettigheter også på disse nye frontene. Derfor er det bra at UNI Europa Women vedtok dette som et strategisk prioritert område, sier Paulsen.

Fra Negotia deltok også tillitsvalgt Tonje Yasmine Lie Aarud som observatør. For Aarud var det viktig at ILO-konvensjon 190, mot vold og trakassering i arbeidslivet, ble løftet fram på konferansen. Konvensjonen kom i 2019, men er ikke ratifisert av Norge ennå.

- Vi kan bidra til å hindre vold og trakassering av kvinner ved å sikre at det er nulltoleranse for dette på arbeidsplassene. Derfor er det viktig at flere land ratifiserer ILO-konvensjon 190. Norge bør gå foran som et forbilde, ved ratifisere konvensjonen så raskt som mulig, mener Aarud.

 UNI Global Union er en internasjonal sammenslutning for arbeidstakerorganisasjoner, som representerer rundt 20 millioner medlemmer på verdensbasis. UNI Europa representerer om lag 7 millioner arbeidstakere via medlemsforbund (deriblant Negotia) i de fleste europeiske land.

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker