Klare for digitalt møte med Stortingets familie- og kulturkomite. Fra venstre: Spesialrådgiver Nina Møglestue, tillitsvalgt Olav Aasland (Røde Kors) og forbundsleder Monica A. Paulsen. Foto: Terje Bergersen

Møte med Stortingets familie- og kulturkomite om frivillig sektor

Tirsdag var Negotia i møte med Familie- og kulturkomiteen på Stortinget, og ga innspill om tilrettelegging og bevilgninger til frivillige organisasjoner.

Forbundet har store medlemsgrupper blant ideelle og frivillige organisasjoner, og er opptatt av å sikre forutsigbarhet og god kompetansebygging i denne viktige sektoren.

- Frivillighet er en viktig del av samfunnslivet, som har stor betydning i hverdagen til svært mange innbyggere. For utsatte grupper er frivillig sektor uvurderlig, og den avlaster også arbeidet for offentlige institusjoner og instanser. Derfor må det legges til rette for at frivillighetsarbeidet opprettholdes. Opplæringen av frivillige er en vesentlig forutsetning for at dette skal fungere, sier Negotia-leder Monica A. Paulsen.

Hun peker på at organisasjonene må kunne planlegge strategisk og langsiktig i utnyttelsen av den ressursen kvalifiserte ansatte er, og at det da må det gjøres noe med bevilgningene.

- Tildelingen av midler må ha et lengre tidsperspektiv. Det vil bidra til å trygge vilkårene for ansatte i organisasjonene – og dermed sikre stabil kjernekompetanse i det frivillige arbeidet. Høy "turnover" svekker effektiviteten og evnen til å gjennomføre gode tiltak for de aktuelle målgruppene.

Det foreslåtte statsbudsjettet for 2021 inneholder flere tiltak knyttet til Covid 19 øremerket særlig sårbare grupper – eksempelvis eldre, isolerte deler av befolkningen. Negotia anmoder imidlertid myndighetene om å løfte blikket også utover 2021.

- Gang på gang opplever våre medlemmer at støtten til frivillige organisasjoner kuttes når vi trenger den som mest. Koronasituasjonen har skapt helt nye og mer langvarige utfordringer, og bevilgningene må ta høyde for økt behov for innsats over tid.

- For å belyse problematikken med tilrettelegging for mer langsiktighet, foreslår vi også at Stortinget nedsetter et partssammensatt utvalg, sier Negotia-leder Monica A. Paulsen.

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker