Fra fjorårets tariffoppgjør mellom YS og NHO. Fra venstre: YS Privat-leder Vegard Einan, YS-advokat Ørnulf Kastet, NHO-direktør Nina Melsom og sektoransvarlig i YS Privat, Christopher Navelsaker. Foto: Liv Hilde Hansen

Mekling mellom YS og NHO til helgen

Lørdag 30. mars møtes YS og NHO til mekling i årets mellomoppgjør. Fristen for enighet er søndag 31. mars klokken 24.00.

Hvis ikke Riksmekleren klarer å bringe partene til enighet blir det streik fra arbeidstidens begynnelse mandag 1. april.

NB! Negotias to store tariffavtaler på NHO-området – Funksjonæravtalen og Selgeravtalen – er ikke omfattet av oppgjøret.

- Heller ingen av Negotias grupper på de øvrige, mindre avtalene er med i det første streikeuttaket ved en eventuell konflikt. Dersom noen av forbundets grupper er aktuelle for et eventuelt andre streikeuttak, vil de bli kontaktet.

Dette sier assisterende forhandlingssjef Nils Blomhoff, som er Negotias delegasjonsleder i meklingen.

YS-forbundene som er med i Meklingen er: Negotia, Parat, Delta, Yrkestrafikkforbundet og SAFE. Her er listen over virksomheter hvor YS tar ut medlemmer i første uttak ved en eventuell streik fra mandag morgen:

Ved ev. streik tar YS ut medlemmer ved disse bedriftene mandag 1. april

Da partene brøt forhandlingene tidligere i måneden, var den viktigste uenigheten knyttet til YS' krav om betydelig reallønnsvekst og hva som skal gis i generelt lønnstillegg til dem som tjener minst.

– Vi er inne i en konjunkturoppgang, sysselsettingen øker, og arbeidsledigheten har sunket. Samtidig har den gjennomsnittlige reallønnen så å si ligget stille de siste fem årene. Derfor er det i år rom for at arbeidstakerne får en større del av verdiskapningen, sier Vegard Einan, leder av YS Privat.

Andre LO- eller YS-organiserte kan være tatt ut i din bedrift ved ev. streik. Dokumentet nedenfor beskriver hvordan du/dere skal forholde dere i en slik situasjon, og framgangsmåten dersom dere blir permittert som følg av streiken:

Når andre grupper streiker – konsekvenser for Negotias medlemmer

Negotia har fastsatt streikehonorar/permitteringsbidrag til 744 kroner per dag for 5 dagers uke. Deltidsansatte får bidrag i henhold til stillingsbrøk. Eventuell justering av honoraret/bidraget vil bli vurdert på et senere tidspunkt dersom det er grunnlag for det.

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker