Negotias delegasjon i NHO-oppgjøret: Forbundsleder Monica A. Paulsen (midten), assisterende forhandlingssjef Nils Blomhoff og rådgiver Kathrine Fosnes Olsen. Foto: Terje Bergersen

Mekling – fare for streik på NHO-området

Hvis YS og NHO ikke blir enige innen meklingsfristen, går seks tusen ansatte i blant annet busselskaper, matvareindustri, media og spedisjon ut i streik fra 8. april. Dette gjelder også Negotia-medlemmer.

Onsdag 4. april starter meklingen mellom YS og NHO hos Riksmekleren. Partene har frist for å komme til enighet innen midnatt lørdag 7. april. Skjer ikke det, blir det streik fra arbeidstidens begynnelse søndag 8. april.

YS varslet tirsdag Riksmekleren om plassfratredelse for i underkant av seks tusen medlemmer, tilknyttet YS-forbundene Delta, Negotia, Parat, SAFE og YTF. Dette utgjør 20 prosent av YS-medlemmene i NHO-området og blir de første som tas ut i en eventuell streik.

En rekke bransjer blir rammet av en eventuell streik. Blant annet tar YS ut 1.200 bussjåfører i Oslo og omegn, Stavanger og Sandnes fra søndag hvis det blir konflikt.

– Vi skal gjøre vårt for å unngå storstreik, men det er ingen grunn til å legge skjul på at vi står overfor noen utfordringer når vi nå skal løse kompliserte spørsmål om både AFP og tjenestepensjon. Det blir en krevende mekling, med mange viktige forhold som må løses, sier Negotias forbundsleder Monica A. Paulsen.

– Vi har vært tydelige på at vi ønsker en rettferdig pensjon for alle. For oss er det viktig å tette hullene som ligger i dagens AFP-ordning, slik at det ikke blir så lett å miste retten til AFP. Dessuten er minstekravene i Obligatorisk tjenestepensjon for dårlige, sier Negotia-lederen.

YS krever også reallønnsvekst for sine medlemmer, samt at arbeidsgiver skal dekke merutgifter til reise, kost og losji.

NB! Mens meklingen pågår er det kun Riksmekleren som kan uttale seg om framdriften.

Innmeldte plassfratredelser YS - 3. april

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker