Fant løsning etter maratonmekling. Leder for YS Privat, Vegard Einan (Parat) og Negotia-leder Monica A. Paulsen Foto: Terje Bergersen

LØSNING I MEKLINGEN - DET BLIR IKKE STREIK

YS og NHO er kommet til enighet i meklingen om hovedoppgjøret. Det blir dermed ingen streik.

Løsningen kom på plass litt etter kl. 15.00 søndag 8. april - etter mekling 15 timer på overtid.

- Vi er glade for å ha funnet en løsning som gjør at vi unngår streik. Det har vært en vanskelig og langvarig mekling, men vi har fått gjennomslag for de fleste av de viktigste kravene våre. I sum er dette et resultat vi kan anbefale for medlemmene våre, sier leder i YS Privat, Vegard Einan.

Partene har blitt enige om å tette to av de viktigste hullene i AFP-ordningen. For det første skal man ikke lenger kunne miste AFP-en dersom arbeidsgiver går konkurs eller man mister jobben ved nedbemanning rett før man fyller 62 år. For det andre endres grensen for hvor lenge man kan ha vært syk eller mottatt uføretrygd i kvalifiseringsperioden uten å miste AFP fra 26 uker til 104 uker.

Sluttvederlagsordningen avvikles, og midlene som ligger i denne brukes til å etablere et slitertillegg. Dette tillegget er en ekstra ytelse til AFP-pensjonen for dem som ikke orker å stå i arbeid og må gå ut av arbeidslivet mellom 62 og 64 år. Denne ordningen gjelder dem som ikke mottar andre ytelser.

- Disse endringene ivaretar hensynet til dem som har for dårlig helse til å stå i jobb etter 62 år, og de som uforskyldt mister AFP. Dette er i tråd med to av de tre kravene vi gikk inn i meklingen med, sier Einan.

Lønnsrammen for årets oppgjør ble 2,8 prosent. Dette gir en ansvarlig reallønnsvekst for de fleste av YS' medlemmer.

- Norsk økonomi går bedre, og vi får nå vår andel av denne veksten. Alle vil få tillegg i år, og de lavtlønte får litt ekstra, sier han.

Partene kom også til enighet om å endre reglene rundt reise, kost og losji for ansatte utsendt på oppdrag.  

Meklingsreultatet skal ut til uravstemning blant medlemmene.

- I sum er vi fornøyd med resultatet og vil anbefale medlemmene våre å stemme ja i uravstemningen, sier Negotias forbundsleder Monica A. Paulsen.

Riksmeklerens møtebok - YS 2018

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker