Oppstart og kravoverlevering i forhandlingene mellom YS og Virke. Leder av YS Privat, Eirik Bornø (til høyre) og Virkes forhandlingsleder Torgeir Kroken. Foto: Terje Bergersen

Lønnsoppgjøret mellom YS og Virke i gang

Tirsdag startet det sentrale lønnsoppgjøret mellom YS og arbeidsgiverforeningen Virke. Kravet fra YS er et resultat på linje med frontfaget som nylig ble brakt i land.

Tirsdag startet det sentrale lønnsoppgjøret mellom YS og arbeidsgiverforeningen Virke. Kravet fra YS er et resultat på linje med frontfaget som nylig ble brakt i land.

I frontfaget ble LO, YS og NHO enige om en ramme på 2,7 prosent. Løsningen kom på plass søndag 11. mars etter en langdryg runde med mekling.

- Vi legger resultatet fra NHO-forhandlingene til grunn i våre krav overfor Virke, sier leder av YS privat, Eirik Bornø, som også er 1. nestleder i Negotia.

Bornø peker på at selv om koronapandemien har ført til lavere aktivitetsnivå i økonomien og høyere ledighet, har samtidig de kraftige økonomiske tiltakspakkene det siste året bidratt til å begrense ringvirkningene.

- Derfor venter vi god vekst i norsk økonomi når vaksineringen blir utbredt og smitteverntiltakene lempes på. På denne bakgrunnen krever vi et resultat i Virke-området som er i tråd med det vi oppnådde i forhandlingene i frontfaget, sier YS privat-lederen.

2021 er et mellomoppgjørsår, og det skal derfor kun forhandles om lønn. Oppgjøret er samordnet. Det vil si at YS-forbund som har avtaler med Virke forhandler sammen. Disse er: Negotia, Parat, Finansforbundet, Yrkestrafikkforbundet og Delta.

Negotia har to overenskomster med Virke – Funksjonæravtalen og Landsomfattende tariffavtale for administrativt personale (LTAP). Ved mellomoppgjør som i år, er det kun Funksjonæravtalen som er omfattet av oppgjøret.

Det er satt av to dager til forhandlingene. Når partene er kommet til enighet sentralt, fortsetter oppgjøret med lokale lønnsforhandlinger i den enkelte virksomhet.

 

Negotias delegasjon som deltar i Virke-forhandlingene digitalt. Fra venstre: Rådgiver Kathrine Fosnes Olsen, forbundsleder Monica A. Paulsen og rådgiver Anne-Lene Gabrielsen.

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker