Framsnakket tillitsvalgte. - Jeg har sittet i mange selskapers styrer. Og jeg må si at de mest kompetente styremedlemmene jeg har møtt er de tillitsvalgte, sier en fortsatt glødende engasjert Yngve Hågensen. Foto: Terje Bergersen

LO-Yngve inspirerte Negotia-tillitsvalgte

- Vi må tørre. Vi må være tøffe. Og vi må lete etter mulighetene. Det verste vi kan gjøre er å gi opp, sier Yngve Hågensen.

Tekst og foto: Terje Bergersen

Den tidligere LO-lederen fornektet seg ikke da han holdt foredrag på tillitsvalgtkonferansen torsdag. Første replikk da han entret talerstolen lød sånn: “Er denna jævla mikkrofon’ på?” Det var den f… meg ikke, men etter litt fikling så ble den det.

De 120 tilhørerne spisset ørene da fagforeningskjempen dro i gang. Temaet han hadde fått i oppdrag å snakke om var makt og medbestemmelse i arbeidslivet.

Fra fattigdom til rikdom

- Vi må huske på at Norge for bare litt mer enn hundre år siden var et av de fattigste landene i Europa. 800.000 nordmenn utvandret til Amerika på grunn fattigdom. Der ble de tatt godt i mot. La oss huske på det nå når folk banker på og vil inn i rike Norge.

Hågensen framhevet den betydningen fagbevegelsen har hatt for utviklingen av velferdssamfunnet. Fra de første arbeidstakerorganisasjonene så dagens lys, via et virvar av streiker og lockouter til regulerende tariffavtaler, bedriftsdemokrati og trepartssamarbeid.

- Noen har lett for å tru at velferden har kommet rekende på ei fjøl. Det har den ikke. Den er resultat av at noen har gått foran og tatt kampene, og i den sammenhengen har fagbevegelsen spilt en sentral rolle. Den første hovedavtalen kom på plass i 1935. Jeg våger den påstanden at hovedavtalen la grunnlaget for det velferdssamfunnet vi har i dag, sa Hågensen.

Tillitsvalgte kjenner bedriften best

Mannen som ledet Landsorganisasjonen i tolv år fra 1989 til 2001, mener at tillitsvalgte er mer skikket enn noen andre til å sitte i bedriftenes styrer og være med på de store beslutningene.

- Jeg har sittet i mange selskapers styrer. Og jeg må si at de mest kompetente styremedlemmene jeg har møtt, er de tillitsvalgte. Det er de som kjenner bedriften best, og som skjønner konsekvensene av beslutningene.

Han sier at vi må stå opp for rettighetene som er opparbeidet. Selv om det ofte er vanskelig og tøft.

- Vi må tørre. Vi må være tøffe. Er vi ikke det, så mister vi medbestemmelsen og bedriftsdemokratiet som er kjempet fram.

Må se mulighetene

Hågensen understreket også at fagbevegelsen og de tillitsvalgte ikke bare skal snakke om det som er galt. Like viktig mener han det er å lete etter mulighetene.

- Folk må snakke sammen. Ansatte, bedriftsledelse og myndigheter. Vi må alltid lete etter mulighetene, og finne dem sammen. Jeg vet det ofte er vanskelig, men det verste vi kan gjøre er å gi opp, terpet han.

Folk satt som tente lys og lyttet til den fascinerende historiefortelleren i tre kvarter. Som avslutning på innlegget ble det et aldri så lite sofa-intervju, i regi av Negotias nestleder Monica Paulsen. Da hun spurte om hva som er Yngve Hågensens viktigste visjon for arbeidslivet og samfunnet, kom svaret kontant:

- Full sysselsetting og rettferdig fordeling!

 

Fullt hus! 120 tillitsvalgte fra et vidt spekter av Negotia-klubber

Negotias tillitsvalgtkonferanse 2017

Holdes på Gardermoen torsdag 21. og fredag 22. september. 120 tillitsvalgte fra store deler av organisasjonen deltar. Temaene på dagsordenen er blant annet disse:

  • Makt og medbestemmelse i arbeidslivet – Yngve Hågensen
  • Geo-politikkens konsekvenser for Norge og norsk arveidsliv – professor Janne Haaland Matlary ved Universitetet i Oslo
  • Rekruttering og medlemsvekst. Kjetil Kristoffersen – gründer, motivator og selger
  • Det organiserte arbeidslivet – paneldebatt
  • Sesjoner om medlemsvekst, medbestemmelse og politisk påvirkning
  • Motivasjonsforedrag med tidligere landslagsspiller i håndball, Susann Goksør Bjerkrheim

 

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker