- Samspillet mellom teknologi og humankapitalen blir avgjørende for norske arbeidsplasser i fremtiden, mener YS-leder Jorunn Berland. Foto: Terje Bergersen

Lite robotfrykt blant arbeidstakerne

Norske arbeidstakere er ikke særlig bekymret for at roboter skal ta over arbeidet, i følge YS arbeidslivbarometer.  – Endringer i oppgavene betyr ikke automatisk bortfall av arbeidsplasser, kommenterer YS-leder Jorunn Berland.

Den teknologiske utviklingen går raskere og raskere. Utviklingen innen IKT og automatisering endrer stadig måten vi jobber på, produksjonen av varer og tjenester og ikke minst etterspørselsmønstrene.

Norske arbeidstakere er likevel ikke særlig bekymret for at de skal miste jobben på grunn av dette: I YS Arbeidslivsbarometer svarer nesten 70 prosent nei på spørsmålet om de ser for seg at nåværende arbeidsoppgaver kan utføres digitalt eller av en maskin. Kun fem prosent hevder det motsatte, at digitalisering og robotisering kan ta halvparten av oppgavene eller mer.

- Ikke så mange manuelle oppgaver igjen

Dette står i motsetning til det de fleste forskere spår om fremtiden. Noen studier viser at om lag en tredel av dagens jobber vil kunne bli borte de neste 20 årene som følge av automatisering.

- At nesten syv av ti ikke tror roboter eller maskiner vil ta over er kanskje ikke så rart, stadig færre jobber i rent manuelle yrker. Norge er en avansert økonomi, og tida for de enkle manuelle oppgavene er i stor grad allerede forbi, sier YS-leder Jorunn Berland.

Naivt i følge økonomiprofessor

Førsteamanuensis Kjell Jørgensen ved handelshøyskolen BI, sier til Dagsavisen 18. oktober at det er naivt å tro at digitaliseringen ikke truer arbeidsplassene.

- Det er veldig naivt. Alt som er rutine, alt som kan telles, det trenger vi snart ikke mennesker til, uttaler Jørgensen til Dagsavisen.

YS-leder Berland uttrykker derimot et mer nyansert syn på fremtidens arbeidsliv, og mener at samspillet mellom teknologi og humankapitalen vil være avgjørende.

- Jeg tror heller det er i samspillet mellom teknologi og humankapitalen at Norges fremtid ligger. Mange vil oppleve betydelige endringer i sine oppgaver og hvordan de jobber på grunn av teknologi, men det trenger ikke å bety at hele jobben blir borte, sier Berland.

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker