Forbundsleder Monica A. Paulsen på talerstolen under åpningen av Negotias landsmøte på Gardermoen. Foto: Terje Bergersen

Landsmøtet: - Negotia skal være i front og vise vei til en bedre arbeidshverdag

- Om ikke vi er med og påvirker, så vil noen andre ta alle beslutningene for oss. Det er opp til oss å stå opp for arbeidstakernes interesser, understreket Negotia-leder Monica A. Paulsen da hun åpnet landsmøtet fredag.

Tekst og foto: Terje Bergersen

Paulsen viste til Negotias ambisjoner nedfelt i politisk plattform og strategisk plan vedtatt av landsmøtet i fjor.

- Visjonen vår er at "Negotia skal være i front og vise vei til en bedre arbeidshverdag". Det betyr at vi ikke bare skal ivareta det som er, men også være nyskapende og delta i å forme det som kommer. Vi må bygge oss sterke for framtiden.

Forbundslederen framhevet særlig følgende tre områder som vil prege utviklingen i arbeidslivet og samfunnet framover:

Grønt skifte. Forrige landsmøte tok inn bærekraft som en av Negotias grunnverdier i vår politiske plattform. Fagbevegelsen har en viktig rolle å spille dersom Norge skal lykkes med å nå klimamålene inn mot 2030. Om ikke vi er med og påvirker, så vil noen andre ta alle beslutningene for oss. Det er opp til oss å stå opp for arbeidstakernes side i saken. Som tillitsvalgte kan dere påvirke bedriftene til å ta sitt samfunnsansvar på alvor. Også fordi det vil gjøre dem mer konkurransedyktige i et globalt marked.

Kunstig intelligens. Ny teknologi gjør sitt inntog i arbeidslivet. Kunstig intelligens benyttes i dag i rekrutteringsprosesser, i beslutninger om forfremmelse eller oppsigelse av arbeidsforhold, i fordeling av arbeidsoppgaver eller overvåkning og evaluering av ansatte. I Negotia er vi teknologioptimister. Men vi må henge med for å hindre at slike systemer får uønskede konsekvenser for de ansatte. Fagforeningene må ta kampen for arbeidstakernes rettigheter og verdighet. Derfor har forbundsstyret fremmet en resolusjon til dette landsmøtet om at det må sikres reelt partssamarbeid ved implementering av ny teknologi i virksomhetene.

Kompetanse. Kompetanseheving bør være en kollektiv innsats, ikke bare et personlig ansvar. Dersom folk skal ta initiativet og finansiere etterutdanningen for egen maskin vil vi rett og slett ikke få det nødvendige kompetanseløftet vi trenger i befolkningen framover. Kompetanseutviklingen bør skje gjennom arbeidsplassen, på en trygg og tilrettelagt måte. Det må komme på plass fleksible, digitale og desentraliserte etter- og videreutdanningsprogram som gjør det mulig å bygge på den realkompetansen man sitter på. Det må etableres bedre løsninger for å formalisere egen realkompetanse. Det er vi som kjenner behovene i arbeidslivet best – ikke universitetene, eller politikerne. Derfor er det viktig at vi gjør oss hørt på denne fronten.

- Vi skal levere på alt dette, og samtidig være like gode på kjernefunksjonene våre. Det krever en organisasjon som er rigget for vekst. Forrige periode var vi gjennom en ganske stor omveltning. Nå ett år inn i en ny treårsperiode, begynner vi å se konturene av hvor vi kommer til å være i årene som kommer. Alt i alt synes jeg Negotia er rigget for å ta fatt på store prosjekter, og ha en bredere horisont på arbeidet, sa Negotia-lederen.

Hun poengterte at samspillet mellom medlemmene og forbundsledelsen er viktig for å lykkes med å nå målene.

- Jeg vil også utfordre medlemmene til å fortsette å være en del av det politiske prosjektet i Negotia. Jeg vil at medlemmene skal bruke stemmen sin til fra om hvor skoen trykker, og ikke minst bidra til å skape løsninger, sa Negotia-lederen.

YS-leder Erik Kollerud talte også til landsmøtet. Han var i likhet med Paulsen innom både klima, teknologi og kompetanse. I tillegg fokuserte han på det globale.

- Verden har blitt mindre. I tillegg til utfordringene i arbeidslivet lokalt og nasjonalt, kommer også mange saker til å måtte løses globalt i tida framover. Vi må derfor fortsette vårt engasjement og jobbe aktivt for å påvirke gjennom internasjonale fora, poengterte Kollerud.

FAKTA
Landsmøtet er Negotias øverste beslutningsorgan. Det består av rundt 80 delegater, det vil si tillitsvalgte fra klubb- og avdelingsapparatet, valgt gjennom de sju regionenes møter på vårparten. I tillegg er forbundsstyret og komitémedlemmer på plass, mange av de ansatte i administrasjonen, pluss inviterte gjester. Totalt har møtet om lag 130 deltakere.

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker