- Negotia og den øvrige fagbevegelsen må rigge seg for å møte endringene i arbeidslivet og fortsatt være attraktive for medlemmene, sa forbundsleder Monica A. Paulsen da hun åpnet Negotias landsmøte.

LANDSMØTET 2019: - Vi er ryggraden i den norske arbeidslivsmodellen

- Trepartssamarbeidet er nøkkelen til et godt arbeidsliv med lav ledighet og et samfunn med små forskjeller.

Tekst og foto: Terje Bergersen

Negotias landsmøte holdes på Gardermoen 16. og 17. november.

Negotia-leder Monica A. Paulsen framhevet betydningen av den norske modellen og trepartssamarbeidet mellom arbeidslivspartene og myndighetene, i sin åpningstale til landsmøtet lørdag 16. november.

- Dere som sitter her og alle våre tillitsvalgte er på mange måter arbeidslivets helter. Vi liker å kalle våre tillitsvalgte og de som er organiserte for ryggraden i den norske modellen. Denne godt innarbeidete modellen er på mange måter samfunnets brobygger mellom arbeid og kapital for å sikre verdiskapning og velferd. Den er verktøyet som bidrar til lav ledighet og små forskjeller.

Forbundslederen minnet om at Negotia i forbindelse med streiken forbundet gjennomførte i Felleskjøpet tidligere i høst, ble beskyldt for å true den norske modellen.

- Her vil jeg stille spørsmålet: På hvilken side i partsforholdet ligger egentlig trusselen mot den norske modellen i denne saken? Jeg mener den må plasseres på arbeidsgivere som ved å endre organisasjonstilhørighet kan fjerne de ansattes opparbeidete rettigheter og vilkår med et pennestrøk.

Streiken i Felleskjøpet var nødvendig

- Dette har vi utfordret YS på, og vi vil følge dette opp via våre interne organer for å bidra til at forpliktelser ikke kan fjernes før de er reelt forhandlet, sa Monica A. Paulsen.

Forbundslederen pekte også på behovet for at Negotia rigger seg for møte framtiden.

- Også vi må omstille oss for å bli en enda mer attraktiv fagforening for alle våre medlemmer. Vi har begynt denne reisen allerede. Med prosjektet "Den gode medlemsreisen" utfordrer vi oss selv og vår egen vilje til å endre oss. 

Hvis vi legger opp til gode prosesser, utvikler nye måter å samhandle på og involverer bredt, så vil vi lykkes sammen, sa Paulsen.

Landsmøtet er Negotias øverste beslutningsorgan. Det består av rundt 80 delegater, det vil si tillitsvalgte fra klubb- og avdelingsapparatet, valgt gjennom de sju regionenes møter på vårparten. I tillegg er forbundsstyret og komitémedlemmer på plass, mange av de ansatte i administrasjonen, pluss inviterte gjester. Totalt har møtet om lag 130 deltakere.

Gjeldende strategisk plan (STP) har nå virket i to år. Hovedpunktene i planen er disse:
1. Videreutvikle tariffavtalene – flest mulig medlemmer skal være dekket av tariffavtale
2. Bidra til et arbeidsliv hvor ansatte verdsettes og har innflytelse
3. Bidra til en næringspolitikk som gir grunnlag for levedyktige arbeidsplasser
4. Bidra til en samfunnspolitisk utvikling som er relevant for medlemmene

STP-en evalueres på møtet. Ellers vedtar landsmøtet budsjett og medlemskontingent for 2020, godkjenner årsberetning og regnskaper for 2018, behandler innkomne forslag og foretar justeringer av vedtektene.

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker