Fra Negotias landsmøte 2016. Foto: Terje Bergersen

Landsmøte med valg og ny strategi

Negotias landsmøte holdes helgen 18. og 19. november. I år skal det velges forbundsstyre for en ny tre-årsperiode og vedtas ny strategisk plan for samme tidsrom.

Forslaget til strategisk plan for årene 2018-2020 bygger delvis på forbundets langsiktige politiske plattform vedtatt av landsmøtet i fjor. Planen uttrykker som overordnet mål at Negotia skal “opprettholde og styrke posisjonen som det største YS-forbundet i privat sektor”.

Strategiplanen er videre inndelt i disse fire delstrategiene:
- Videreutvikle tariffavtalene – flest mulig av medlemmene skal være dekket.
- Bidra til et arbeidsliv hvor ansatte verdsettes og har medbestemmelse.
- Bidra til en næringspolitikk som gir grunnlag for levedyktige arbeidsplasser.
- Bidra til samfunnspolitisk utvikling som er relevant for medlemmene

Valg av nytt forbundsstyre gjelder alle posisjoner – både leder, nestledere og øvrige styreplasser. Valgene gjelder for tre år.

Landsmøtet vedtar ellers budsjett og medlemskontingent for kommende år, godkjenner årsberetning og regnskaper for 2016, og vedtar eventuelle justeringer av vedtektene.

Landsmøtet er Negotias øverste beslutningsorgan. Det består av rundt 80 delegater, det vil si tillitsvalgte fra klubb- og avdelingsapparatet, valgt gjennom de sju regionenes møter på vårparten. I tillegg er forbundsstyret og komitémedlemmer på plass, mange av de ansatte i administrasjonen, pluss inviterte gjester. Totalt har møtet om lag 130 deltakere.

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker