Foto: AdobeStock

Kurs om den nye diskrimineringsloven

Ny likestillings- og diskrimineringslov trådte i kraft 1. januar 2018. YS tilbyr dagskurs i Tromsø, Bergen, Trondheim og Oslo.

Den nye loven erstatter fire tidligere diskrimineringslover. Den gjelder ved diskriminering på grunn av: kjønn, graviditet, permisjon i forbindelse med fødsel og adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder, eller kombinasjoner av disse.

I samarbeid med Likestillings og diskrimineringsombudet (LDO) arrangerer YS og forbundene kurs om den nye diskrimineringsloven.

Alle kursene varer fra kl. 11.00 til 15.00 og arrangeres i følgende byer:

Tromsø 19. februar:       Clarion Hotel The Edge, Kaigata 6, Tromsø
Bergen 22. februar:        Grand Hotel Terminus, Zander Kaaesgate 6, Bergen
Trondheim 1. mars:        P-Hotels Brattøra, Fosenkaia7, Trondheim
Oslo 6. mars:                  Finansforbundets møtelokaler Dronning Eufemiasgate 16, Oslo

Kursene er åpne for tillitsvalgte og medlemmer. Negotia dekker reisekostnader og eventuell tapt arbeidsfortjeneste for sine deltakere. Påmeldingsfrist - fredag 9. februar.

Påmelding her

Det er begrenset med plasser, så det lønner seg å være rask med påmeldingen!

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker