- Digitale arrangementer vil aldri kunne erstatte det å møtes fysisk, men jeg føler meg trygg på at vi skal klare å gjennomføre både Negotia-konferansen, regionsmøtene og landsmøtet på en veldig god måte, sier generalsekretær Tore Hansen. Foto: Terje Bergersen

Kun digitale møteplasser i høst

Negotias forbundsstyre har besluttet at alle arrangementer høsten 2020 skal gjennomføres digitalt.

Det betyr at både regionsmøtene og Negotia-konferansen i slutten av september og landsmøtet midtveis i november, kjøres digitalt. Planlagte fysiske kurs avlyses også, og alternativ gjennomføring vurderes i de tilfellene dette er hensiktsmessig.

Begrunnelsen for beslutningen er knyttet til risiko og eventuelle konsekvenser av at det kan skje smitte av koronaviruset på arrangementene. 

Konsistent linje

- Beslutningen er konsistent med hvordan vi tidligere i denne pandemien har forholdt oss. I vårsemesteret avlyste vi alle fysiske kurs og større møter. Vi måtte også utsette regionsmøtene fordi de ikke kunne avholdes fysisk, og fordi vi på det tidspunktet ikke hadde klart et opplegg for digital gjennomføring. 

Dette sier Negotias generalsekretær, Tore Hansen. Han har forståelse for at tillitsvalgte ønsker å møtes fysisk for å gjennomføre forbundets demokratiske arrangementer, men mener den aktuelle situasjonen alt i alt ikke gjør dette forsvarlig.

- Selv om det fortsatt er lav smitte i Norge som helhet, ser vi at det dukker opp nye utbrudd flere steder i landet. Ifølge helsemyndighetene må vi regne med at dette vil vedvare utover høsten, så lenge det ikke finnes vaksine eller medisiner som kan settes inn, sier generalsekretæren.

- Et samfunnsansvar vi bør ta

Myndighetene har satt en øvre grense på 200 personer som kan møtes til denne typen arrangementer. Men anbefalingene går på at man bør unngå unødvendige reiser og å samle folk i større forsamlinger. Grensen på 200 kan også bli redusert på kort varsel. I første del av pandemien var den på 50 personer. 

- Våre møter er i størrelse innenfor de reglene som gjelder i dag, men spørsmålet er om vi ville ta sjansen på at det ikke skjer noe på våre arrangementer. Min anbefaling til styret har vært en konsekvent digitalisering denne høsten. Jeg ser på dette som et samfunnsansvar som vi bør ta. Vi har liten kontroll på hva som skjer på reiser til og fra møtene, og også med hensyn til hva deltakerne gjør før og etter det formelle programmet på arrangementene. Det er uansett Negotias omdømme som vil rammes hvis det skjer noe i forbindelse med våre arrangementer. 

Andre organisasjoner gjør det samme

Andre organisasjoner ser ut til å velge samme linje som Negotia.

- Det er flere forbund i YS – også de som har demokratiske organer som skal møtes nå i høst – som ser på mulighetene for digital gjennomføring. Vi har også sett på hva som gjøres i andre deler av organisasjonslivet. Stadig flere får erfaring med digital gjennomføring, og vi kan se og lære av dem, sier Tore Hansen.

Han er trygg på at høstens arrangementer vil bli gjennomført på en forsvarlig og god måte:

- Digitale arrangementer vil aldri kunne erstatte det å møtes fysisk, men så er vi også i en helt spesiell situasjon med en pandemi som verden ikke har funnet løsning på ennå. Vi i administrasjonen som jobber med planlegging av disse arrangementene er nå i full gang med å finne gode løsninger.

- Vi har også skaffet oss mer erfaring med digitale verktøy. Jeg føler meg derfor trygg på at vi skal klare å gjennomføre både Negotia-konferansen, regionsmøtene og landsmøtet på en veldig god måte. 

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker