Negotias delegasjon i Spekter-oppgjøret, fra venstre: 1. nestleder Eirik Bornø, spesialrådgiver Synnøve Lohne-Knudsen og rådgiver Bjørn Erik Engvin. Foto: Liv Hilde Hansen

Krever økt kjøpekraft for medlemmene på Spekter-området

Oppgjøret mellom YS Spekter og arbeidsgiverorganisasjonen Spekter startet tirsdag. Negotia er deltakende på vegne av sine medlemsgrupper på dette tariffområdet. Hovedkravet er økt kjøpekraft for medlemmene.

Spekter omfatter statseide og private virksomheter innenfor en rekke områder, blant annet samferdsel, omsorg, kultur, helse, oppvekst og velferd.

- YS Spekters målsetting for lønnsutviklingen er å sørge for at medlemmene får sin rettmessige del av verdiskapningen i samfunnet og sikres økt kjøpekraft. Det betyr at vi må oppnå en betydelig reallønnsvekst i dette oppgjøret, sier Negotias 1. nestleder Eirik Bornø.

På Spekter-området forhandles lønnen både sentralt og lokalt. YS Spekter er opptatt av kompetanseutvikling, og vil at det i de lokale forhandlingene som følger senere skal legges vekt på relevant etter- og videreutdanning. 

Leder for YS Spekter, Lizzie Ruud Thorkildsen, sier delegasjonen er innstilt på tøffe forhandlinger og viser til at resultatet av frontfagsoppgjøret som nylig kom i havn med en lønnsramme på 3,7 prosent ikke er noen fasit.

- Frontfaget skal være retningsgivende, men det er ikke er en fasit. Modellen må være fleksibel nok til at enkeltgrupper og avtaleområder med berettigede krav kan få høyere rammer enn frontfaget, sier Thorkildsen.

Når det gjelder det avtalemessige, legges det fram krav innen blant annet disse områdene:

  • Tilrettelegging for hjemmekontorløsninger.
  • Likestilling mellom kjønnene – kartlegging av lønnsforhold, buk av ufrivillig deltidsarbeid m.v.
  • Arbeid for en bærekraftig utvikling i virksomhetene.
Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker