- Her ligger det en mulighet som gjør at kraftbransjen kan være katalysator for en reaktivering av økonomisk virksomhet over hele Norge. Jeg håper virkelig man ser mulighetene vår fornybare kraftbransje kan ha å si for framtiden, sier konserntillitsvalgt Lasse Lundsholt. Foto: Terje Bergersen

Kraft mot korona

Konsernledelsen i Agder Energi foreslår å framskynde prosjekter i kraftbransjen for å sikre aktivitet og sysselsetting i kjølvannet av koronakrisen. – Et utspill vi støtter fullt og helt, sier tillitsvalgt Lasse Lundsholt.

Forslagene framkommer i en kronikk nylig publisert i avisen Nationen. Negotia, som organiserer flere hundre ansatte i kraftbransjen inkludert Agder Energi, er svært begeistret for utspillet.

- Vi trenger slike initiativ nå. I det som foreslås ligger det store muligheter. Her bør regjeringen både lytte og handle, sier Negotia-leder Monica A. Paulsen.

Det Agder Energi konkret foreslår er å forsere igangsettingen av prosjekter innen følgende kjerneområder knyttet til kraftbransjen:

  1. Vannkraft – rehabilitering, oppgradering og ny produksjon
  2. Strømnett – økt satsing på forsyningssikkerhet og vedlikehold

For å realisere forseringen pekes det blant annet på følgende virkemidler:

  • Direkte prosjektstøtte – for eksempel gjennom et fond der det enkelte kraftselskap søker om støtte
  • Midlertidig forenkling av godkjenningsprosedyrer for få tempo i prosessene
  • Endringer i økonomiske rammevilkår – blant annet skatteendringer som skaper lønnsomme prosjekter

Agder Energi mener det ikke er tvil om at en økt statlig støtteandel på opp mot en tredel av investeringskostnaden til slike prosjekter, vil bidra til å realisere dem mye raskere enn antatt. Og at effekten vil være verdifulle synergier lokalt, regionalt og nasjonalt. De peker dessuten på at selskapene i kraftbransjen i all hovedsak er eid av kommuner og stat, slik at dette vil komme Norge, arbeidstakerne og næringslivet til gode i en svært bred sammenheng.

Lasse Lundsholt, konserntillitsvalgt for Negotia-medlemmene i Agder Energi, støtter utspillet.

- Vi stiller oss bak det konsernledelsen i Agder Energi foreslår her. Her ligger det en mulighet som gjør at kraftbransjen kan være katalysator for en reaktivering av økonomisk virksomhet over hele Norge. Jeg håper virkelig man ser mulighetene vår fornybare kraftbransje kan ha å si for framtiden, sier Lundsholt.

Negotias forbundsleder Monica A. Paulsen slutter seg til, og supplerer:

- Negotia oppfordrer på det sterkeste at regjeringen legger til rette for å realisere det bransjen går inn for. Jeg mener dette er smarte grep som vil være viktig for landets økonomiske situasjon og for å sikre verdifulle arbeidsplasser og kompetanse framover, sier hun.

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker